Bir TÜBİTAK Projesi Daha

26 Aralık 2014

Sakarya Üniversitesi Fizik Bölümü Arş. Gör. Dr. Battal Gazi Yalçın’ın projesi TÜBİTAK’tan destek buldu.

TÜBİTAK’ın Hızlı Destek Programına başvuran Arş. Gör. Dr. Battal Gazi Yalçın’ın ‘Üçlü Alaşımlarının Düşük Konsantrasyon Değişimleri Altında Yapısal, Elastik, Termodinamik, Elektronik ve Optiksel Özelliklerinin İncelenerek Teknolojik Uygulama Alanlarının Araştırılması’ konulu projesi, değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Sakarya Üniversitesi Fizik ve Matematik Bölümü, çift anadal mezunu olan Arş. Gör. Dr. Battal Gazi Yalçın, projesi hakkında, “Projenin temellerini Sakarya Üniversitesi’nin sağlamış olduğu 3 ay yurtdışı imkanıyla hazırladık. Viyana Teknik Üniversitesi Malzeme Kimyası Enstitüsü Hesaplamalı Kuantum Kimyası Grubu ile üç ay boyunca araştırma imkanımız oldu. Türkiye’ye döndüğümüzde orada öğrendiğimiz bilgilerden yararlanarak projeyi hazırlamaya başladık. Bu projenin hazırlığı yaklaşık bir yıl sürdü” dedi.

Projenin amacı hakkında da bilgi veren Arş. Gör. Dr. Battal Gazi Yalçın, “Projede Bor ve Bizmut içeren yarı iletken alaşım ailesinin yapısal, elastik, termodinamik,  elektronik ve optiksel özelliklerini simülasyon yöntem yardımıyla incelenecektir. Bu yöntem şöyle bir kolaylık sağlayacak, deneysel çalışmalarla kıyaslanabilir konsantrasyonlar altında BBi1-xMx (M=N, P, As, Sb ) üçlü alaşımlarının incelenmesi özellikle deneysel çalışan araştırmacılar için bir öngörü belirlemesine yardımcı olacak. Böylece deneysel araştırmacılar hem zaman hem de maddi anlamda tasarrufta bulunarak yapılan işlemleri kolaylaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Projenin genel kapsamının, bor ve bizmut içeren üç beş grubu alaşımların fiziksel özelliklerinin incelenmesi olduğunu söyleyen Arş. Gör. Dr. Battal Gazi Yalçın, “Türkiye, dünya Bor rezervlerinin üçte ikisine sahip. Bor ve Bor bileşikleri günümüzde birçok alanda kullanım potansiyeline sahip malzemelerdir. Fakat Türkiye’de Bor bileşikleri ve Bor içeren malzemelerin pazar payının %20-30 civarlarında olması istenen seviyeye ulaşılamadığını göstermektedir. Bu nedenle ileri teknoloji ve uygulama alanları için proje kapsamında ‘Bor’ içeren ikili yarıiletken bileşikler ve üçlü yarıiletken alaşımlar tercih edilmiştir.” dedi.

TÜBİTAK’tan alınan destek ile bir yüksek lisans öğrencisinin burslu istihdam edileceğini ve proje kapsamında Sakarya Üniversitesi’ne yüksek işlem kapasiteli bir sunucu kazandırılacağını dile getiren Arş. Gör. Dr. Battal Gazi Yalçın, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve Fizik Bölümü öğretim üyelerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

26/12/2014 – MA

88 kez görüntülendi.
26 Aralık 2014 - 15:41