Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE SORUMLULUK REDDİ

“haber.sakarya.edu.tr” web sitesi ve “sakarya.edu.tr” uzantısı (domaini) ile gönderilen elektronik posta mesajlarına ait Feragatname (Disclaimer) ve hukuki bir takım sorumluluklara ait yasal uyarı metni. Ayrıca web sitesi kullanımı ile ilgili sorumluluk reddi bilgilendirme metnine ait sayfadır. “sakarya.edu.tr” uzantısı (domaini) ile gönderilen elektronik posta mesajlarının alt kısmında bu sayfaya link içermektedir.

WEB SİTESİ İÇERİK VE MAKALELERİ

Sakarya Üniversitesi sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz. Sakarya Üniversitesinin isteyerek ve bilerek ya da ağır kusurlu hareket etmemiş olduğu sürece, sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasının veyahut yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımının yol açtığı maddi ya da manevi zarardan Sakarya Üniversitesi sorumlu tutulamaz. Web sitesi içeriği değişebilir ve bağlayıcı değildir. Sakarya Üniversitesi, sayfanın bazı kısımlarını ya da içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ya da yayını geçici ya da sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

MAİLLER

sakarya.edu.tr uzantısı (domaini) ile gönderilen elektronik posta mesajlarının alt kısmında bu sayfaya link içermektedir. Bu elektronik posta ve ekindeki tüm dosyalar sadece gönderen tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek veya tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. Sakarya Üniversitesi bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Sakarya Üniversitesinin görüşlerini yansıtmayabilir.

Disclaimer in English

It contains a link to this page at the bottom of the e-mail messages sent with the sakarya.edu.tr extension (domain). This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient,please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. Sakarya University makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message. The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Sakarya University.

BAĞLANTILAR

Sakarya Üniversitesinin sorumluluk alanı dışında bulunan yabancı internet sitelerine olan doğrudan ya da dolaylı bağlantılarda (“Links”), sadece ve sadece Sakarya Üniversitesinin bu sayfalardaki içerikten haberdar olması ve hukuka aykırı içeriklerin kullanımını teknik açıdan engelleyebilecek durumda olması koşulunda bir sorumluluk yükümlülüğü söz konusu olabilir. Sakarya Üniversitesi, bağlantının verildiği zamanda bağlantı verilen sitelerde hukuka aykırı herhangi bir içeriğin yer almadığını açıkça belirtir. Bağlantı verilen sayfaların güncel ve gelecekteki düzenleri, içerikleri veyahut eser sahipliği üzerinde Sakarya Üniversitesinin hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Bu yüzden Sakarya Üniversitesi, bağlantı verilen tüm sayfaların, bağlantının kurulmasından sonra değiştirilen içeriklerini tanımadığını açık bir şekilde belirtir. Bu beyan, Sakarya Üniversitesinin web sitelerinde verilen tüm bağlantılar ve Sakarya Üniversitesi tarafından kurulmuş ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listelerinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan beyanlar için de geçerlidir. Yasadışı, hatalı ya da eksik içerikten ve özellikle de bu tür sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından doğan zararlardan sadece ve sadece bağlantının verildiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Burada, bir bağlantı üzerinden ilgili yayına yönlendiren kişi sorumlu değildir.

TELİF HAKKI VE MARKA HUKUKU

Sakarya Üniversitesi, yayınlarda kullanılan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin telif haklarını göz önünde bulundurmak için gerekli çabayı gösterir, bunun için Sakarya Üniversitesi kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, ses kaydı, video parçası ve metinleri kullanmaya ya da lisanslı olmayan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlere başvurmaya çaba gösterir. Web sitesinde anılan, kimi durumlarda üçüncü şahıslar tarafından korunan marka ve ticari isimler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükte olan marka hukuku ve mülkiyet hakkı mevzuatına tabidir.

Bir markanın sadece anılmış olması, o markanın üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı çıkarımına yol açmaması gerekir. Sakarya Üniversitesi tarafından oluşturulmuş yayınlanan unsurların telif hakkı sadece ve sadece Sakarya Üniversitesine aittir. Bu tür grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin başka elektronik ya da basılı yayınlarda çoğaltılması ya da kullanımı, Sakarya Üniversitesinin iznine tabidir.

İŞBU SORUMLULUK REDDİNİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ

İşbu sorumluluk reddi, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı parçaları ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata uymuyorsa, uymaz hale gelmişse ya da tamamen uymuyor ise, bu durum belgenin geri kalan kısmının içerik ve geçerliliğini etkilemez.