TÜBİTAK-ARDEB Başvuruları ‘Fikri Ürün Bildirim Formu’ ile Yapılacak

18 Ekim 2019

Fikri ürününün üzerinde hak sahibi olmak isteyen araştırmacılar, “TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü” kapsamında hazırlanan ‘Fikri Ürün Bildirim Formu’ ile fikri ürün ya da ürünlerinin üzerinde hak sahibi olabilecekler.

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 4 Nisan 2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda; “Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları”nda yapılan değişiklik gereğince, proje ekibinde yer alan kişilerin projenin yürütüleceği kurum/kuruluş ile yaptıkları protokole göre belirlenmiş olan gerçek/tüzel kişi(ler), projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda bir fikri ürünün ortaya çıkması durumunda verecekleri ‘Fikri Ürün Bildirim Formu’ ile bu fikri ürün üzerinde hak sahibi olabilecekler.

Olası fikri hak başvurusu esnasında, başvuru sahipleri için kolaylık sağlamak amacıyla, “TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü” başlıklı bir protokol taslağı hazırlanarak ilgili programların web sayfalarında “Başvuru Formları” başlığı altına konuldu.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan tüm programlara 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, söz konusu protokolün ıslak imzalı hali “Proje Başvuru Sistemi (PBS)”ne yüklenmesi zorunlu olacak. (1 Ekim 2019 tarihinden önce açılmış olan uluslararası iş birliği çağrıları hariç).

Bahse konu protokolün 6’ncı maddesindeki Fikri Ürün Hak Sahipliği Beyan ve İmza Tablosundaki hak sahipliği oranı ‘yüzde 50 kurum – yüzde 50 proje ekibi’ olacak şekilde doldurulacak.

Bu aşamadan sonra, fikri/sınai hak başvurularının yapılması ve olası gelir elde edilmesi durumunda gelir dağılımı; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Sakarya Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Yönergesi uyarınca buluş sahibinin yasal hakları korunacak şekilde (yüzde 70’i buluş sahibinin) değerlendirilecek.

18-10-2019 / ST

236 kez görüntülendi.
18 Ekim 2019 - 14:59