Taraf (24.06.2013): Liberal Demokrasiyi Anlamak

24 Haziran 2013

Servan Altıkanat, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü ; Liberalizm, her şeyden önce siyasette, ekonomide, dinî ve kültürel hayatımızda farklılığın yanında yer ve tavır alarak, plüralist bir toplumun tesisini ülkü edinmiş olan bir fikirler manzumesini temsil etmektedir. Üniformizme (tek biçimlilik, yeknesaklık) karşı olduğu kadar, konförmizme de (akıntıya karşı değil, akıntı istikametinde kürek çekmek) karşıdır…

Taraf Gazetesi – 24.06.2013

50 kez görüntülendi.
24 Haziran 2013 - 8:46