İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu Gerçekleştirildi

İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu Gerçekleştirildi
28.07.2017
649
A+
A-

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması ve buna yönelik işbirliklerinin yapılması amacıyla ‘İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu’ düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Forumun açılış töreni 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

“İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması” temalı toplantının açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansın medeniyet coğrafyasındaki yükseköğretim sorunlarının tartışıldığı, yeni iş birliği imkanlarının geliştirildiği sürecin kapılarını aralayacağına inandığını dile getirerek ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve ekibine konferansı düzenlemeleri dolayısıyla teşekkür ederek başladı.

İslam medeniyetinin özünün kardeşlik, dayanışma, bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi kenetlenme olduğunu söyleyen Erdoğan, İslam dünyasının bugün birlikten ziyade ayrışmalarla, barıştan ziyade çatışmalarla gündemde olmasının çok acı bir durum olduğunun altını çizdi.

Müslümanların ancak kardeş olduğunu belirten ve sınırların aramıza girmesine, mesafelerin bizi birbirimizden koparmasına asla izin vermeyeceklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, “Bu açıdan yaklaştığımızda kültürel, siyasi, mezhebi veya etnik farklılıklarımız bizim handikabımız değil en büyük zenginliğimiz, en önemli imkânımızdır.” diye konuştu.

“Eskiler, ‘Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar’ yani hakikat kıvılcımının fikirlerin çarpışmasıyla doğacağını, ortaya çıkacağını söylerlerdi.” diyen Erdoğan, bu sözün asıl muhatabının aslında üniversiteler ve akademi dünyası olduğunu ifade etti.

Başarısızlığımızı bir yerlere yıkmanın, bizleri başarılı kılmayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların neden bu hale düştüklerinin cevabını kendilerinde, bilhassa da ilim, hikmet ve bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkide aramaları gerektiğini vurguladı.

İlk emri “ikra” yani “oku” olan İslam dininin cehaleti emretmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalamasının yüzde 5,2 iken, bu oranın İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmadığına dikkati çekerek, bu tabloyu değiştirmek için 15 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldıklarında, önceliklerinin en başına eğitimi, daha sonra sağlık, adalet ve emniyeti koyduklarını söyledi.

Bütçeden ayrılan payda da eğitimi ilk sıraya çıkardıklarını yineleyen Erdoğan, derslikten öğretmene, üniversitelerden yurtlara, burslara, desteklere kadar her alanda güçlü bir eğitim öğretim altyapısı kuracak adımları attıklarını dile getirdi.

YÖK Başkanı Saraç ile de bu konuyu konuştuğunu ve ülkemizdeki rektörlerden bu konuda ricası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Yardımcı doçentlikle ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var? Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bu, gerçekten ilmiye sınıfına bir paravan, engel oluşturuyor. Bunu aşmamız lazım ve aşacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

YÖK Başkanı Saraç’tan, Mevlana Değişim Programı’nı, İslam dünyasındaki yükseköğretim sistemleri için ERASMUS benzeri hatta ondan daha ileri düzeyde bir değişim programı haline dönüştürmesini rica eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Programın yönetimine İslam ülkelerinin de dahil edilmesiyle çalışmaya uluslararası bir mahiyet kazandırılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Akademisyenler ve öğrenciler düzeyindeki değişim programının sadece bununla sınırla kalmaması gerektiğini, bir üst aşama olan ortak diploma programlarının devreye alınmasının da şart olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “YÖK’ün batı ülkelerindeki üniversitelerle 250’yi aşkın ortak diploma programı bulunuyor. YÖK Başkanı’mızdan talebim, en az 15 üniversitemizin bu toplantıya katılan İslam ülkeleri üniversiteleri ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak, çift diploma programları başlatmasına öncülük etmesidir.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Yükseköğretim Sisteminin, 184 üniversitesindeki 7,3 milyon öğrencisi, 75 bin doktoralı olmak üzere 150 bin akademisyeni ile güçlü bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, YÖK’ün ülkemizin bu bilgi ve birikimini İslam ülkelerindeki yükseköğretim sistemleriyle paylaşması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında İslam ülkelerinden bir avuç kurumunun bulunduğuna dikkati çekerek, İslam toplumlarının, en zeki öğrencilerini ve en parlak beyinlerini batılı eğitim kurumlarına kaptırdığını söyledi.

Toplantının açılış oturumunun tamamlanmasının ardından Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde “Yeterlilikler Çerçevesi ve Kalite Güvencesi”, “Kredi Transfer Sistemi ve Hareketlilik”, “Kalite Güvence Ajansları, Tanınırlık ve Denklik” ile “Ortak Eğitim Öğretim Programları” başlıklı öğleden sonra iki eş zamanlı toplam dört panel halinde düzenlenecek panel oturumlarına geçildi.

Rektör Elmas da katıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katıldığı panel oturumlarına kamu kuruluşlarının yöneticileri, İslam ülkelerinin Türkiye büyükelçileri, YÖK üyeleri, İslam coğrafyasında yer alan 30’un üstünde ülkeden 120 üniversite rektörü, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ve YÖK yetkilileri katıldı.

Rektörler Forumuna moderatör olarak katılan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da yaptığı konuşmada Sakarya Üniversitesi’nin kalite ve yeterlilikler konusunda yaptığı çalışmaları konuklarla paylaştı. İslam ülkeleri için kalite ve yeterlilikler konusunda atılacak ortak adımlar konusunda bilgi ve birikimlerini anlattı.

Oturumu yöneten Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Cumhurbaşkanızmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da açılış konuşmalarında belirttiği üzere İslam dünyası ülkeleri arasında ortak bir çalışma alanının olmasını, bilimsel ve teknolojik alanlarda birlik içerisinde ilerlenmesini önemsiyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Panellerin ardından ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, toplantı gündemine alınan konuların özetini içeren ortak sonuç bildirgesini açıkladı.

Sonuç bildirgesinde özet olarak aşağıdaki başlıklar yer aldı:

 • İslam dünyasında yüksek öğretime ilişkin net bir vizyon geliştirilmesi.
 • Temel olarak ülkelerin ulusal önceliklerine uygun bir şekilde yüksek öğretim için bir üst yeterlilikler çerçevesi geliştirilmesi ve bu yeterliliklerin İslam ülkeleri yüksek öğretim alanının temelini oluşturacak biçimde ortak müşterekleri ve asgari ölçütleri tespit edilmesi.
 • ortak yeterlilikler çerçevesinin farklı paydaşlarının katkısı ve özellikle karar alma yetkisine sahip kurumsal birimlerin desteği ile hareket edilmesi.
 • Oluşturulacak olan üst yeterlilikler çerçevesi ile ilişkili biçimde yüksek öğretim kalite güvence standart ve ilkeleri oluşturulması.
 • İslam ülkelerindeki kurumsal ve program bazında kalite güvencesine yönelik değerlendirme ve akreditasyonu gerçekleştiren kalite ajansları, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak süreçlerini tanımlamalıdır.
 • Bu kapsamdaki ajanslar deneyim paylaşımı ve süreçlerde destek amacıyla bir üst platform oluşturması.
 • Kalite güvence sistemleri, standart ve ilkeler temeli esasında, ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı kategorilerde çeşitlendirilmesi.
 • İslam ülkelerinde yeterlilikler esaslı kalite güvencesi ajanları arasında var olan işbirliğinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışılması.
 • Tanıma ve denklik süreçleri için İslam ülkeleri iş gücünü destekleyecek, İslam ülkeleri arasında işgücünün dolaşımını daha kolay hale getirecek ve beyin göçünün engellenmesini sağlayacak şekilde temel bir uluslar üstü çerçeve tanımlanması.
 • Ortak kredi sistemleri hareketliliğine yönelik pilot üniversite ve programlar belirlenerek asgari müştereklerle kredi transferine yönelik işleyiş netleştirilmeli ve bu konuda bir standardizasyon sağlanması.
 • İslam dünyası ülkelerinde öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini sağlayan mevcut değişim programlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi.
 • Proje tabanlı değişim programları öncelikli olarak desteklenmesi. Ortak eğitim programlarına (Joint/Dual/Double Degree) öncelik verilmesi.
 • Ortak diploma programları.

“İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Konferansı Ankara Bildirgesi”ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

28/07/2017 – HAY
649 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.