İlahiyat Fakültesinden Kanada’ya Ziyaret

19 Ocak 2018

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Ziya Erdinç, TÜBİTAK 2214-A- Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında Kanada’da bulunan McGill Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsüne gitti.

Kanada’da İslami Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Dr. Robert Wisnovsky’nin danışmanlığında “Teftâzânî’de Bilgi Teorisi” başlıklı teziyle ilgili araştırma yapacak olan Erdinç, aynı zamanda Enstitü bünyesinde verilen “İslam Felsefesi ve Kelamı”, “İslam Felsefesi”, “İslam Mantığı” ve “İslam Düşüncesinin Gelişiminin İncelenmesi” ve “Ortaçağ’da İslamî Ekoller” isimli derslere iştirak edecektir. Dr. Wisnovsky, İbn Sînâ’nın yeni Eflatuncu gelenek ve mütekaddimîn kelamından aldığı birikimden hareketle özgün ve başarılı bir sentez meydana getirdiğini ve bu sentezin etkisiyle Gazzâlî ve Fahreddin Râzî gibi düşünürler tarafından kelamda yeni bir dönüşümün başlatıldığına dair özgün çalışmalar ortaya koymuştur. Bu bağlamda Erdinç, İbn Sînâcı dönüşümün, Gazzâlî ve Fahreddin Râzî sonrası önemli kelamcılardan biri olan Teftâzânî’nin bilgi teorisine yansımaları hakkında Dr. Wisnovsky’nin görüşlerinden istifade etme imkânı bulacak.

McGill Üniversitesi İslâmî Araştırmalar Enstitüsü, 1952 yılında kurulmuş olup müstakil bir kütüphaneye (The Islamic Studies Library) sahiptir. Kütüphane İslamî ilimlerle ilgili 150.000’den fazla ciltten oluşan oldukça büyük ve zengin bir koleksiyona sahiptir. Kütüphanede, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Osmanlı Türkçesi gibi çok farklı dillerde matbu, el yazması, görsel ve işitsel materyaller bulunmaktadır.

19-01-2018 / ST

504 kez görüntülendi.
19 Ocak 2018 - 16:42