Yaz Okulu Başlıyor

Yaz Okulu Başlıyor
06.06.2016
1.770
A+
A-

Sakarya Üniversitesi yaz okulu kayıtları (derse yazılma), 13 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Yaz okulu ile ilgili bilmeniz gerekenler:

YAZOKULU ESASLARI

> Yazokulu ön lisans ve lisans programlarında uygulanır.

> Yazokulunun süresi final sınavları hariç 5 haftadır.

> Yazokulunda açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir. Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 10 ders ile sınırlıdır. Bitirme çalışması, Tasarım, Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yazokulunda  açılamaz.

> Yazokulunda açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.

>  Yazokulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise bu ders gruplara ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

> Yazokulunda öğrenci en fazla on (10) birim saatlik ders veya 3 ders alabilir.

>  Öğrenciler Yazokulunda alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yüzde ona giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden Yazokulu sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

> Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyılı kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.

> Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığı uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler.

> Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve (en fazla 10 birim saatlik ders veya 3 ders) sınırı dahilinde Bölüm Başkanlığı uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.

>  Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yazokulu sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.

> Yazokulu sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.

> Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yazokulundan belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin üç katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere yazılabilirler. Yazokulunda alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

> Öğrencilerin (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz.

> Yazokulu ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.

> Yazokulu, öğrenim süresi dışındadır.

YAZOKULU TAKVİMİ

YAZOKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER

Yazokulunda açılması planlanan dersleri görmek için tıklayın.

YAZOKULU ÜCRETLERİ

> Yazokulu ücretleri 8 Haziran 2016 tarihinden itibaren Garanti Bankası’nın tüm şube veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti ATM’lerinin Üniversite Ödemeleri kısmından, TC Kimlik Numaralarını vererek/girerek yapabilceklerdir.

Ayrıca tüm Türkiye’de PTT aracılığıyla yatırılabilecektir. (PTT’den yapılacak ödeme işlemlerinde işlem başına 2,50 TL Hizmet Bedeli tahsil edilecektir).

> Öğrenciler Yazokulundan alacakları derslerin kredilerini (saatlerini) SABİS’ten öğrenip, hesaplayabileceklerdir.

> Öğrenciler Yazokulundan kaç saat ders alacaklarını hesaplayıp bankaya ödeyecekleri toplam miktarı söylemeleri, Garanti İnternet Bankacılığı veya Garanti ATM’yi kullananların önceden belirledikleri miktarı kendileri girmeleri gerekir.

> Yazokulu ücretini eksik ödeyenler ders kaydı yapamayacakları için, ilan edilen tablodan ödenecek Yazokulu ücretlerinin kredi başına (saat) tam olarak hesaplanarak yatırılması gerekir.

> Yabancı uyruklu öğrenciler (mavi kart, Suriye uyruklu, TC uyruklu olup okulunu yurtdışında okuyanlar dahil) Türk öğrenciler ile aynı ücreti ödeyeceklerdir. Ödemelerini YU Numaraları ile yapabileceklerdir.

> İkinci ve uzaktan öğretim programına kayıt olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.

> Türkiye Burslusu olarak öğrenim gören öğrenciler ile şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.

> Üniversitemize kayıtlı engelli öğrenciler özür oranları kadar indirimli ücret ödeyeceklerdir.

> Kayıtlı oldukları fakülte dışında ders almak isteyen öğrenciler, ders almak istedikleri fakültenin yazokulu ücretini ödeyeceklerdir.

> Diğer üniversite öğrencileri belirlenen ücretin üç katını ödeyeceklerdir.

> Yazokulu ücreti ödeyen öğrenciler, ödeme belgelerini (banka dekontu, internet çıktısı, ATM fişi gibi) istenildiğinde ibraz etmeleri gerekir.

> Açılmayan dersler için ödenmiş Yazokulu ürcetlerinin iade işlemleri Ağustos 2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim öğretimi yürütülen derslerin ücreti her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Öğrencilerimizin iadelerini alabilmeleri için kendilerine ait IBAN numaralarının SABİS’lerinde yer alması gerekmektedir.

1/06/2016 – Öğrenci İşleri

 
1.770 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.