Şîâ’da Usûlî Gelenek

09 Mart 2017

SAÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen Bölüm Seminerleri kapsamında Arş. Gör. Dr. Habib Kartaloğlu, “Şîâ’da Usûli Gelenek” başlıklı bir seminer verdi.

Konuşmasına Şîî-İmâmî düşüncedeki Usûlî-Ahbârî ayrışmasına değinerek başlayan Dr. Kartaloğlu, Usûlî geleneğin ortaya çıkışı, sistematik hale gelip yaygınlaşmasını ve teşekkül döneminden günümüze kadar yaşanan önemli kırılma noktalarını anlattı.

Usûlî geleneğin ortaya çıkış sebeplerine değinen Dr. Kartaloğlu, bunların genel olarak gaybet konusundaki tartışmalar, imamın yetkilerinin kullanılması problemi, Mu’tezile’nin etkisi ve teşekkül döneminin siyasal şartları olduğunu belirtti.

Seminerin son bölümünde ise Dr. Kartaloğlu, Usûlî geleneğin kurucusu Şeyh Müfid’in öğrencisi ve aynı zamanda geleneği sistematik hale getiren önemli temsilcilerinden biri olan Şerif Mürtezâ’nın gelenek içindeki yerini beda, gayb, gaybet, takiyye, haber-i vahid ve marifetullah gibi konuları ele aldı.

09.03.2017 – YC

204 kez görüntülendi.
09 Mart 2017 - 14:40