SAÜ Hedeflerini Değerlendirdi

SAÜ Hedeflerini Değerlendirdi
19.01.2016
639
A+
A-

Sakarya Üniversitesi akademik personeli, üniversite eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini değerlendirmek için bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Koordinatörler ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin katılımı ile ‘Sakarya Üniversitesi 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıda, SAÜ Lisans Programlarında sürdürülmekte olan eğitim-öğretim programları güncellenme çalışmaları, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile kalite ve akreditasyon uygulamaları konuları değerlendirildi. Toplantıda yükseköğretimde misyon-program çıktıları, eğitim planlama, Ar-Ge faaliyetleri, akreditasyon-kalite uygulamaları ve sürekliliğin sağlanması, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Program güncelleme çalışmaları, eğitim programlarında ölçme ve değerlendirme, lisansüstü programlarında hedefler, SABİS, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile merkezi laboratuvar konuları ayrıntılı olarak ele alındı.

Çıtayı yükselttik

Kalite süreçlerine ilişkin geliştirdikleri modelin son yıllarda üniversiteye sürekli olarak başarı sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Elmas, bu sayede başta ‘EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü’ olmak üzere birçok ödül aldıklarını söyledi.

EFQM’in 9 ana ve 32 alt kriter ile yaptığı değerlendirmeleri sonucunda ‘Liderlik’ ve ’Kurumsal Mükemmellik’ başlıklarında ödül aldıklarını aktaran Elmas, iki yıl sonra en üst ödülü de almayı hedeflediklerini söyledi. Çalışmalarıyla Türkiye’deki kamu kuruluşları ve üniversitelere model olmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Elmas, bunun Türkiye’de yayılmasının, kurumların daha iyi yönetilmesini ve gelecek hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacağını kaydetti.

Sürekli olarak yükselişteyiz

Sakarya Üniversitesi’nin ODTÜ URAP 2015-2016 Türkiye sıralamasında 20 basamak birden yükseldiğini aktaran Rektör Elmas, bir önceki sıralamada 54’üncü sırada yer alan SAÜ’nün, Türkiye’deki 136 devlet ve vakıf üniversitesinin değerlendirildiği sıralamada 522 puanla 34’üncü sıraya yerleştiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi Teknokent’in en çok gelişme gösteren Teknokentler arasında olduğunu hatırlatan Rektör Elmas “Ülkemizin Ar-Ge potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak amacıyla 2010 yılında faliyete geçen Teknokentimiz istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Teknokentimiz yaptığı başarılı çalışmalarla 17 sıra birden yükselerek Türkiye’deki Teknokentler arasında ikinci sıraya yerleşti. Sakarya Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Zirvesi’nde “Bir yılda en çok gelişme gösteren ikinci Teknokent’ ödülünü aldı” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi’nde 36 bölümün akredite olduğunu belirten Rektör Elmas, hedeflerinin tüm bölümlerin akreditasyonunun yapılması olduğunu belirtti.

Eğitim bizim işimiz

Sakarya Üniversitesi’nde yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetlerini bilgiler veren SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, faaliyetleri Yapılmış Olan Çalışmalar’, ‘Eğitim Komisyonu’nda Hazırlanıp Görüşe Sunulan Çalışmalar’ ve ‘Sürekli İyileştirme Çalışmaları’ başlıkları altında katılımcılar ile paylaştı.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ‘Yapılmış Olan Çalışmalar’ başlığı altında, bölümlerin akreditasyon süreçleri değerlendirilerek, akreditasyondan geçen ve başvuru aşamasında olan programlardaki işleyen süreçler, Bilgisayar ve Bilişim, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakültelerinde yapılan eğitimi geliştirme, ölçme-değerlendirme bilgilendirme çalışmaları, Sakarya Üniversitesi’nde oluşturulan Öğrenci Dekanlığı ve Öğrenci Senatosu’nun amaçları ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Yaz öğretiminin planlanması hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda son olarak, üniversite ortak seçimli derslerinden olan ‘Proje Yönetimi ve Girişimcilik’ dersini başarı ile tamamlayan öğrencilere KOSGEB tarafından verilecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Sertifikası hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuşmasının ikinci kısmında, eğitim komisyonunda hazırlanıp görüşe sunulan çalışmalardan ve yönergelerden bahseden Prof. Dr. Yalçın, önceki öğrenmelerin tanınması ile ilgili bilgiler vererek, ölçme-değerlendirmede yapılan bazı hatalar konusuna dikkat çekti.

Konuşmanın son kısmında ‘Sürekli İyileştirme Çalışmaları’ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yalçın, öğrenci transkriptlerinde yeniden düzenleme ihtiyacı olduğu,  yeni bir Danışmanlık Yönergesi ve SABİS üzerinde güncellemeler üzerinde çalışıldığı, Bitirme, Staj, İş yeri eğitimi, tezler ve uzmanlık alan dersleri için yeni bir Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’nin gerekli olduğunu söyledi.

İyileştirme süreçlerinin aksamadan devam etmesi için, birimlerin bu aktiviteleri bir takvim dahilinde yapması ve mevcut takvimlerini buna göre güncellemesi gerektiği ifade eden Prof. Dr. Yalçın, Bahar döneminde SABİS üzerinden Program Öz Değerlendirmesi yapılması gerektiği ve  birimlerimizde Öğrenci Görüşmelerinin organize edilmesi gerektiği belirtti.

Konuşmanın son kısmında ise eğitimi teşvik ve takdir için Eğitim-Öğretim Bireysel Başarı Ödülü uygulaması tanıtan Yalçın, yeni uygulama ile her bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten öğretim üyelerinin eğitim-öğretim performanslarını belirlemek ve ödüllendirme yapabilmek için usul ve esaslar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Başarılı akademisyenler ödüllendirilecek

Sakarya Üniversitesi’nde Akademik Değerlendirme çalışmaları kapsamında ödüllendirme konusunda çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan, öğrenci anketinde çeşitli iyileştirmelerin yapıldığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Turan, akademisyenlerin değerlendirilmesi konusunda da ‘Öğretim Üyesi Anketi’ çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öğretim Üyelerinin Bireysel Eğitim Başarılarının Ödüllendirilmesi konusu üzerine bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Turan, Puanlama Kriterleri, Öğrenci Anketi, Öğretim Üyesi Anketi, Eğitim Bilgi Sistemi Puanlama Cetveli’nin detayları hakkında akademisyenleri bilgilendirdi. Turan, öğretim üyelerinin ödüllendirilmesinin temel amacının, eğitim kalitesini arttırmak, eğitim araçlarını daha etkin kullanmak ve bu konuda rekabetçi bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

Adaptto’nun yükselişi devam ediyor

Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren, Adapazarı Teknoloji Transfer Ofisi (ADAPTTO) çalışmaları ve projelere verdikleri desteklerden bahseden Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Adaptto öncesi ve sonrası endeks puanları konusunda bir sunum yaptı. 2015 yılında ADAPTTO olarak 24 basamak birden yükseldiklerinin altını çizen Prof. Dr. Engin, 2016 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Engin, TTO’nun ‘Mentör Sistemi, Panel Sistemi ve Akademik Danışma Kurulu’ teşvik ve destekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Güney Kore ile işbirliği

ADAPTTO’nun 2015 yılında Güney Kore’nin önde gelen enstitü ve araştırma merkezleriyle 3 işbirliği sözleşmesi imzaladığını belirten Prof. Dr. Engin, “Katma değeri yüksek medikal cihazların Güney Kore ile yapılan bu işbirlikleri çerçevesinde SAÜ’de kurulan Medikal Cihazlar Ar-Ge Merkezi’nde (MEDCAM) geliştiriliyor. Merkezin kuruculuğu ise Güney Kore’den SAÜ’ye öğretim üyesi olarak gelen Prof. Dr. Hyun Soo Lim ve Türk ekibi tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

2016 yılında fark yaratacak çalışmalar

ADAPTTO ve Güney Kore’den YONSEI Üniversitesi tarafından mayıs ayında ‘Medikal Cihazlar Çalıştayı’ düzenleneceğini belirten Engin, çalıştayın amacının yüksek katma değerli ileri teknoloji ürünü medikal cihazların, Türkiye’de üretimini gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

ABD’de uluslararası kuluçka merkezi

SAÜ-Sakarya Teknokent, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi başkanlığı tarafından “Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı” kapsamında ABD’de kuluçka merkezi kurmak hazırlıklara başlandığını ifade eden Engin konu ile ilgili olarak şunları söyledi :

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemek. Bu kapsamda Sakarya Teknokent söz konusu destek programına ülkemizin başarılı 8 teknoparkı ile konsorsiyum oluşturarak başvuru yapacak.

Destek oranlarında artış

Son üç yılda yapılan destekler, yayınlar ve kabul edilen projeler hakkında bilgi veren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Özkan Toplan, üniversitenin 2015 yılında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını vurguladı. Prof. Dr. Toplan, 2016 yılı için yeni planlanan düzenlemeler ve destekler ile hedeflerinin kabul edilen proje sayılarını ve üniversite sanayi işbirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Toplan, Sakarya Üniversitesi’nin sağlamış olduğu Sanayi İşbirliği Projesi, Dış Kaynaklı Desteklere Teşvik Projesi, Acil İhtiyaç Destek Projesi, Tez Projeleri ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Projeleri hakkında destek ve teşvikler hakkında bilgiler verdi.

SARGEM, çalışmalarına başladı

Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Merkezi (SARGEM) Projeleri hakkında bilgiler veren SARGEM Müdürü Prof. Dr. Hatem Akbulut, Karakterizasyon Merkezi (KARMER), Lityum – İyon Pil Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (LİPGUM), Otomotiv ve Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTEGEM) ve Yapılarda Sismik Dayanım Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YASDAGEM) olmak üzere 4 alt merkezinin bulunduğu bilgisini verdi.

KARMER ve LİPGUM’un alt yapısının tamamlandığını belirten Prof. Dr. Akbulut, Alt Merkezlerden beklentilerin Araştırmacı Alt Yapısını tamamlamak, Ulusal, Uluslararası, Endüstriyel Projeler kazanmak, Yayın ve Patent sayı ve kalitesini arttırmak ve Gelecek 10 yıllık planları oluşturmak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Akbulut son olarak, SARGEM’in 2016 yılı faaliyetlerinin, Sanayi-Üniversite, AB HORIZON 2020 Projeleri Desteği, Tüm Birimlere SARGEM İmkanları ile Analizler, SARGEM Web Sayfası-Kullanım Yönergesi, Tüm Birimlere Çağrı-Cihaz Aktarımı, Bölge Endüstrisi ile Paydaşlık olacağını söyledi.

Kalite çalışmaları hız kesmeden devam edecek

Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (SAÜDEK) Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuba Canvar Kahveci, “Kalite Çalışmaları Açısından 2016 Yılı” başlıklı bir sunum yaptı. 2015 EFQM Mükemmellik Ödülü, EUA Kurumsal Değerlendirme Programı ve 2015 yılı Birim Performans Değerlendirmeleri hakkında katılımcılara bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Kahveci, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin bir hizmeti olan Kurumsal Değerlendirme Programı kapsamında 2016 yılı içerisinde Sakarya Üniversitesi’ne saha ziyaretinde bulunulacağını belirtti.

Bu programla amaçlananın yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim tecrübesi olan liderler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme yoluyla en yüksek fayda elde etmelerini sağlamak olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kahveci, “Kurumsal Değerlendirme Programının odaklandığı konular hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

SABİS’in kapsamı genişliyor

Sakarya Üniversitesi’nin bilişim yönetimi, bilişim alt yapısı ve araçlarının sürekli yenilendiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, SABİS’in 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında uygulamaya geçecek yeni modülleri tanıtıldı. Prof. Dr. Kocabıçak konu ile ilgili olarak “Bu modüllerden Program/Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi, Bitirme/Tasarım Çalışmalarının takibi, Yeni Danışmanlık Sistemi, Ders Yoklama Sistemi ve Öneri-Şikâyet-İstek-Memnuniyet Sistemi modülleri, özellikle bölümlerin ulusal ve uluslararası akreditasyonlarında önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Kocabıçak, SABİS’in 2016 yılı hedefleri doğrultusunda, Kartlı Sistem Uygulamaları, Mesaj Sistemi, Bilimsel Projeler Takip Sistemi, Lojman Takip Sistemi’nin hayata geçirilmesiyle üniversite yönetiminde kolaylık sağlanacağını belirtti.

Kalite konusunda daima hazırız

Üniversitede çalışan herkesin bir görevi olduğunu dile getiren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversitemizde çalışan herkesin görevi, misyonu belli. Herkes üzerine düşen liderlik görevini yapmalı” dedi. Kalite alanında yetkin bir üniversite olduklarının altını çizen Rektör Elmas, “Dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir kalite kuruluşu gelsin, üniversitemizi incelesin. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki sunumlara, Sakarya Üniversitesi Eğitim Destek Sistemi (http://www.eds.sakarya.edu.tr) web adresine tıklayarak arşiv sekmesinden ulaşabilirsiniz…

18.01.2016 – YC


639 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.