Sanata Düşmanlık, İslam’a ve İnsanlığa Karşı Olmaktır

22 Şubat 2018

Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm tarafından düzenlenen ‘Çarşamba Etkinlikleri’ kapsamında Sanat ve Medeniyet isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Nusret Çam konuşmacı olarak katıldı. Türkiye hariç İslam ülkelerinin hiçbirinde sanat dersinin olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Çam, “Batılı ülkelerin tamamında sanat eğitimi anaokulundan itibaren zorunlu olarak veriliyor.  Şarkı söylemeyen, resim yapmayan, çamurdan, hamurdan bir şey yapmayan çocuk olmaz. Diğer İslam ülkelerinde beden eğitimi ve müzik dersi de yok, olsa bile çok umursanmıyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım” dedi.

Sanata ve güzelliğe karşı olmak, insan doğasına karşı olmaktır

Günümüz İslâm dünyasında yan yana getirmekte oldukça güçlükle karşılaşılan kavramlar arasında İslam ile sanat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çam, “İslamiyet’te sanata karşı hiçbir kötü hadis yoktur. Sanata düşmanlık İslam’a ve insana karşı olmaktır. Sanatı olmayan bir medeniyet yoktur. Maksadı ve programı olmayan bir medeniyet yoktur. Roma’nın, Yunan’ın, Osmanlı’nın her medeniyetin bir sanat anlayışı vardır” diye konuştu.

İslamiyet’in asıl hedefi beyinlerdeki putu kırmaktır

Prof. Dr. Çam, “İslam’ı sanat ve estetikten soyutlamanın ne dini bir dayanağı vardır, ne de bundan sanat ve dinin bir kazancı olabilir. Tam tersine bundan din de, sanat da, insanlık da zararlı çıkar. Eğer meseleye din açısından bakacak olursak, böyle bir anlayışın, dini çok az bir kesime hitap etmek zorunda bırakacağı, İlâhi mesajları kuru ve yavan yapacağı, insan ruhunda derin boşluklar doğuracağı için dinin insanlar üzerindeki tesirinin de azalmasının mukadder olduğunu görürüz. Peygamber Efendimiz putları yıktı, fakat Hz İbrahim ve Hz İsa figürünü gördü ve bu ikisi hariç diğerlerini kırın demiştir” ifadelerini kullandı.

İslam bir medeniyet projesidir

Medeniyetin üç tane ayağı vardır bunlar, bilgi yani teknoloji, sevgi ve güzelliktir diyen Prof. Dr. Çam, “Bilgisiz yani teknolojisiz medeniyeti bulamazsınız. Sevgisiz bir medeniyet ise Amerikan medeniyeti gibi olur teknolojileri var bilgileri var fakat sevgileri yoktur. Çirkinliklerden rahatsız olmayan göz, kulak, ruh medeniyet yaratamaz’’  şeklinde konuştu.

21.02.2018 – AK

551 kez görüntülendi.
22 Şubat 2018 - 9:18