Rektör Elmas, Hitit Üniversitesi’nde Konferansa Katılacak

05 Mart 2014

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen “Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferansa katılacak.

“Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ulusal konferans, 6-7 Mart 2014 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Güney ve çok sayıda üst düzey yöneticinin katılımıyla Hitit Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Elmas, konferansın ikinci gününde “MYO’larda Eğitim-Kalite İlişkisi: Müfredat, Altyapı ve Uygulama Modelleri” isimli oturumun moderatörlüğünü yapacak.

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliğiyle yapılacak konferansta, meslek yüksekokullarının yapısı, eğitim kalitesi ve eğitimden istihdama geçişte yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanıyor. İki gün sürecek olan konferansa YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Durmuş Günay ve Prof. Dr. Mehmet Şişman, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, YÖK MYO Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Özer, çok sayıda üniversitenin rektörü, akademisyenler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

AB ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2012 yılında başlayan METEK projesi kapsamında mesleki teknik eğitim sisteminin kalitesinin güçlendirilerek bu yönde bir izleme, değerlendirme, destekleme ve toplumda kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, öğretmen ve yönetici eğitimlerini düzenlenmesi ve kalite konularında toplumda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

05/03/2014 – ST

98 kez görüntülendi.
05 Mart 2014 - 16:07