Öğretmen Olmak

05 Aralık 2014

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu, öğretmenliğin sırlarını anlattı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 2 Aralık’ta yaptığı “Öğretmen Olmak” başlıklı sunumda, öğretmenlikle ilgili tecrübelerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Terzioğlu, konuyu üç başlık halinde ele aldı.

İlk olarak, öğretmenliğe başlandığında öğretmen adaylarını hangi öğrenci profillerinin beklediğini örnekle açıklayan Terzioğlu, ikinci olarak ise bir öğretmenin öğrencileriyle ilgili hedef belirlemelerinin önemi ve bu hedefleri nasıl belirleyecekleri üzerinde durdu. Hedef belirlerken okulun ilk, orta veya lise olmasına, öğrencilerin yapısına, öğrenci velilerinin durumuna ve sosyo-kültürel niteliklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Terzioğlu, son başlıkta ise nasıl bir yöntem izlenilmesi gerektiğini, kendi uyguladığı bir metodu prototip olarak sunarak anlattı. Terzioğlu, “Bu metoda göre; müfredattan ayrı ancak müfredatın desteklediği adalet, vefa ve hoşgörü gibi bazı temel değerler, aylara göre ön plana çıkarılmakta ve öğrencilerin bunları pratikte uygulamaları teşvik edilmektedir. Böylece hem bu değerlerin daha iyi anlaşılması hem de öğrencilerin aktive edilmesi sağlanmış olmaktadır” ifadelerini kullandı.

05/12/2014 – ST

145 kez görüntülendi.
05 Aralık 2014 - 16:17