Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Seminerleri

07 Nisan 2017

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Seminerleri kapsamında 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Selami Varlık, “Ricoeur’ün Hermeneutiğinde Metin ve Özne” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Genel olarak Hermeneutik ve tarihi hakkında bilgi veren Dr. Varlık, “metnin kökenine inmeyi gerekli gören” klasik hermeneutik ile “metnin amacına bakmayı gerekli gören” modern hermeneutik şeklindeki iki yaklaşımın dayandıkları ilkeleri ve sonuçlarını ele aldıktan sonra Ricoeur’ün bu iki yaklaşımı nasıl uzlaştırıp orta bir yol belirlemeye çalıştığını açıkladı.

07-04-2017

208 kez görüntülendi.
07 Nisan 2017 - 13:36