Din Felsefesi Atölye Çalışması

09 Haziran 2014

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü “Din ve Estetik İlişkisi” başlıklı V. Din Felsefesi Atölye Çalışması düzenlendi. 

Dört oturum halinde gerçekleştirilen çalışmada genel olarak Din Felsefesi ile sanat arasındaki özelde ise estetik arasındaki ilişkiye değinildi. Konuşmacıların sunduğu tebliğlerde ağırlıklı olarak felsefe ile sanatın işlediği temalar üzerinde duruldu.

Programın birinci oturumunda “İslam ve Estetik İlişkisi Nerededir?” başlıklı tebliğini sunan Prof. Dr. Turan Koç, İslam düşüncesindeki cemal-kemal-celal bağlamında İslamî estetik nosyonu ele aldı.  İkinci oturumda “İnsan Estetik İlişkisi Nerede Durur?” başlıklı tebliği sunan Doç. Dr. Aydın Işık insan- estetik, din-sanat ilişkisi üzerinde durdu. Üçüncü oturumda Prof. Dr. Mazhar Bağlı, sunduğu “Modern Dönemde Estetik Hayatımıza Hitap Eder mi? Modernizme Karşı Estetik mi?” başlıklı tebliğinde modernleşme düzleminde sanatın işlevi ve metodolojisini ele aldı. Programın son oturumunda ise sunduğu “Sanatsız Bir Din ya da Sanat Felsefesiz Bir Din Felsefesi Mümkün Müdür?” başlıklı tebliğinde Yrd. Doç. Dr. Muharrem Hafız, Paul Tillich’in din felsefesindeki estetik öğelerin yeri ve önemiyle ilgili yaklaşımı üzerinde durdu.

9/06/2014 – HM

72 kez görüntülendi.
09 Haziran 2014 - 9:17