Dekan Atamaları

24 Mart 2014

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan atamaları yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Prof. Dr. Hamza Al dekan olarak atandı.

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu

1963’te Isparta’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktorasını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. 1993 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, senato üyeliği, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Bosna Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.  2013 yılından itibaren de TDK Bilim Kurulu üyeliğinde bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu halen Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’nun yayımlanmış kitaplarından başka, çok sayıda kitapta bölüm, ulusal ve uluslararası makale, sempozyum bildirisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hamza Al

1968 Tortum doğumlu olan Dr. Hamza Al, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi’nde, doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde yaptı. 2002 yılında Yrd. Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. 2011- 2012 yılları arasında Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü. 2012-2013 yılları arasında bir yıllığına Amerika Birleşik Devletleri Penn State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Prof. Dr. Hamza Al’ın “Kamu Yönetimi”, “Yeni Kamu Yönetimi”, “Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi”, “Araştırma Yöntemleri” adlı kitapları ve “Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler, Alanlar, Sorunlar”, “Türkiye’de Yönetim Geleneği: Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları” adlı ortak editörlük çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Hizmet İyileştirme Bölgeleri”, “Charter Yönetimi Modeli”, “Kamu Denetimi”, “İç Denetim”, “Yeni Kamu Yönetimi”, “Yerel Yönetimler”, “Avrupa İdari Alanı”, “Yönetişim”, “Kamu Reformu” konularında ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Prof. Dr. Hamza Al evli ve üç çocuk babasıdır.

24/03/2014 – YC

100 kez görüntülendi.
24 Mart 2014 - 18:39