2023 Vizyonuna Doğru: Şimdi Uluslararası Ticaret Zamanı

23 Aralık 2014

Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü, Türkiye’nin 2023’te ulaşmayı hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda, ihracatta farkındalık oluşturmak adına  “Şimdi Uluslararası Ticaret Zamanı” sloganı ile yedi adet poster hazırladı. 

SAÜ Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan proje ile ilgili yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu 1923’te, sadece 50 milyon dolarlık ihracatı varken aradan geçen zaman diliminde 152 milyar dolar civarında bir ihracat hacmine ulaştı. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren, ihracattaki artış büyük oranda ortaya çıkıyor. Genel olarak baktığımızda son yıllarda artış olmasına rağmen, dünya ihracatında aldığı pay çok düşüktür. Türkiye’nin ihracatı hızla artıyor ama dünya ihracatı da hızla arttığı için oransal olarak büyük bir sıçrama gözükmüyor. Şu an Türkiye’nin 2023 vizyonunda 500 milyarlık bir ihracata ulaşma hedefi var. Başka bir ifadeyle, bugünkü ihracatımızı üç katına çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin ihracat ve uluslararası ticaret konusunda nitelikli eleman eksiği olduğunu dile getiren Doç. Dr. Tunahan, “Bu farkındalık projesinin önemli çıktılarının olacağını, özellikle de Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bununla birlikte nitelikli eleman ihtiyacını karşılama amaçlı olduğumuzu ve böyle bir ihtiyaç olduğunun da farkına varılmasını istiyoruz” dedi.

Posterler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tunahan, “İlk posterimiz Apple firması ile ilgili bir poster. Ne yazık ki Apple firmasının ihracatının yarısını Türkiye’de ancak 500 sanayi firması yapabiliyor. Apple dünyanın en değerli şirketi. Tabi en değerli şirketle ihracatımızı karşılaştırmak biraz acımasız gözükebilir ama biz kendi hedefimizi yüksek koyduğumuz için bunu da karşılaştırmada normal görüyoruz. Diğer bir posterde Almanya’nın bir ayda yaptığı ihracatı biz bir yılda yapabiliyoruz. Onlar dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi ama arada bu kadar uçurum olmaması gerekli çünkü biz de dünyanın ilk 20 ekonomisi içinde yer alıyoruz” dedi.

Posterlerin detayları ile ilgili bilgi vermeye devam eden Doç. Dr. Hakan Tunahan, “Üçüncü posterimiz ihracatta ne kadar uzağa satış yapabildiğimiz ile alakalı. Türkiye özellikle son yıllarda yakın çevreye daha fazla ihracat yapıyor. Bir ülke ne kadar uzağa ihracat yapıyorsa uluslararası pazarlama konusunda o kadar geniş tabana sahip olur. Bu noktada Türkiye biraz gerilerde kalıyor. Örneğin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Brezilya, ortalama 10251 km öteye kadar ihracat yaparken, Türkiye sadece 2846 km öteye yapabiliyor. Başka bir deyişle Türkiye’nin dünyada ulaşabildiği yer, Brezilya’nın dörtte biri kadar. Dördüncü posterimiz de Türkiye’nin sattığı malların değeri düşük olduğunu gösteren bir poster.  Çoğu aza satıyoruz diye bir poster yaptık. Markalı ürünler,  katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji mallar üretmediğimiz için ürettiklerimizi maalesef ucuza satıyoruz.  Almanya’nın kilo başına ihracat değeri 4.1 dolar, Türkiye’nin 1.6 dolar. Bu çok düşük bir rakam. Eğer Türkiye dünya çapında markalar çıkarmış olsaydı, yüksek teknolojili ürünler çıkarmış olsaydı, bu kilo başı değer çok daha yükseğe çıkacaktı. Öğrencilerin cep telefonuna düşkünlüğünü anlatan bir posterimiz var. En yenisini kullanıyoruz ama üretemiyoruz. Güney Kore’nin ihracatı ileri teknoloji konusunda yüzde 28 iken Türkiye’de sadece yüzde 3. Geri kalan yüzde 97’si orta ve alt düzeyde teknoloji. Önemli bir sorun AR-GE ve inovasyon. Hükümetin son zamanlarda AR-GE ile ilgili önemli teşvikleri var. İhracatımız 1980’e göre 50 kat artmış. Önemli bir kısmını da sanayi olmuştur. Bir diğer posterimiz de Sakarya’yı ön plana çıkardığımız bir poster. Sakarya ihracat odaklı şehir olarak nitelendiriliyor. Sakarya, Türkiye’de ihracat konusunda sekizinci şehir. Sakarya’da ihracata yönelik önemli fabrikalar var” dedi.

Posterlerin SAÜ Uluslararası Ticaret Bölümü, Ankara Türk Dış Ticaret Vakfı ve SAÜ 21 Gün 37 Derece Öğrenci Topluluğu’nun ortak projesi olduğunu belirten Doç. Dr. Tunahan, iki haftada bir posterin lansmanının yapılacağını ve posterlerin tüm üniversitelere, Ulusları Ticaret Bölümü olan Meslek Yüksek Okulları’na, Ticaret Odaları’na, Sivil Toplum Kuruluşları’na ve Teknokentlere asılacağını söyledi.

23/12/2014 – MA

668 kez görüntülendi.
23 Aralık 2014 - 15:01