Zihin Felsefesinde Çağdaş Yaklaşımlar

15 Mart 2019

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Zihin Felsefesinde Çağdaş Yaklaşımlar” başlıklı bir seminer düzenlendi.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Seminerleri kapsamında gerçekleşen seminere Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit Tiryaki konuşmacı olarak katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Tiryaki, konuşmasının başında Fahreddin er-Râzî’nin tasnifi üzerinden insanın mahiyetine dair klasik görüşlere değindi.

İnsanın mahiyeti hakkındaki klasik görüşleri iki temel kategoriye ayıran Tiryaki, bunları ‘insanın cisim olduğu’ ve ‘insanın mücerret bir cevher olduğu’ şeklinde açıkladı. İnsanın cisim olduğu iddiası altında yer alan farklı açıklama tarzlarına değinen Tiryaki, benzer yaklaşımların farklı ve daha detaylı bilimsel verilere dayanarak günümüzde de söz konusu olduğunu ifade etti.

Tiryaki, konuşmasının devamında zihin felsefesine temel yaklaşımlar ve çağdaş felsefi bilinç kuramları üzerinde durarak, düalist ve monist yaklaşımlar, psiko-nöral özdeşlik teorisi, davranışçılık ve işlevselcilik gibi yaklaşımlar hakkında bilgi verdi. Tiryaki, bu yaklaşımların ele aldığı problemlere, muhatap oldukları zorluklara ve bu zorlukların çözümüne yönelik yeni arayışlara da değindi.

Seminer, soru-cevap bölümü ile devam etti.

15-03-2019 / ST

116 kez görüntülendi.
15 Mart 2019 - 13:16