Yeni Bir Medeniyet Oluşturmalıyız

14 Mayıs 2015

Prof. Dr. Hikmet Akgül, “Küresel örgütler aracılığıyla işgallere, darbelere, ambargolara zemin hazırlanır. Bu işten silah sanayisi, illegal örgütler ve ilaç sektörü de beslenir. Toplumları küresel medya ve sinema sanayi sayesinde manipüle ederler. Bütün bunlar ülkelerin siyasi güçlerini kontrol etmek, kaynaklarını sömürerek gelişmesini engellemek için yapılır. Mezhep savaşları yapan Müslüman toplumlar bunu değiştiremez. Bu, Müslümanlık anlayışıyla ancak yeni dünya düzeninin sahiplerine ekmek taşırız. Batı medeniyetini taklit edenler de sömürülmeye mahkûmdur” şeklinde konuştu.

Evrensel Medeniyet Hareketi Enstitüsü’nün düzenlediği “Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni” adlı konferans, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akgül, konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Müslüman toplumların son yüzyıllarda kendi medeniyet ve doğal dünya düzeni kavramlarını oluşturamadığı için batı medeniyetine bağımlı hale geldiklerini söyledi. Osmanlı Devleti’nin de kendi medeniyet algısını Tanzimat döneminden itibaren batı kültürüne göre oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Hikmet Akgül, “Avrupalılaşma sevdasının başladığı bu dönemde Fransa’ya gidenler, Fransız kültürünü ülkeye getirdiler. Türk toplumunun yapısını bu yönde dönüştürdüler. Bu durum emperyalizmin toplumda kökleşmesini sağladı” ifadelerini kullandı.

Doğal dünya düzeni ile yeni dünya düzeninin çok farklı kavramlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akgül,  egemen güçlerin işgaller, savaşlar, darbeler ve ekonomik ambargolar ile yeni dünya düzenini toplumlara dayatmak istediğini ifade etti.

Yeni bir medeniyet anlayışının geliştirilmesi için olaya evrensel bakılması gerektiğinin altını çizen Akgül, “Evrendeki tüm yasalarla bütünlük içinde yaşıyoruz. Bu yasaların işleyişini keşfetmek, bilim yapmaktır. Ama Ortadoğu henüz bu noktaya gelmiş değil. Doğal dünya düzenini anlamak istiyorsak bilimleri de bir bütün olarak ele almalıyız. Evrensel ilkelerin birleştiği yerden medeniyete katkıda bulunacak bir felsefe üretmeliyiz. Hayat, eşya ve olaylardan ibarettir. Bunların amacını, yöntemini kavradıktan sonra felsefe yaparak medeniyetimizi kurmamız gerekir” şeklinde konuştu.

13/05/2015 – ST

148 kez görüntülendi.
14 Mayıs 2015 - 9:15