Uluslararası Alevî-Bektaşî Klasikleri Sempozyumu

11 Kasım 2014

“Uluslararası Alevî-Bektaşî Klasikleri Sempozyumu” 8-9 Kasım tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği sempozyumda, iki gün boyunca Alevî-Bektaşî klasiklerinin neler olduğu, Diyanet tarafından basılan klasiklerin Aleviliği temsil sorunu, bunların Aleviler tarafından kabul görüp görmediği ve buna ek olarak nelerin basılabileceği gibi birçok konu tartışıldı. Bu kapsamda bazı öneriler ve çözümlerin de dile getirildiği sempozyumda ilahiyat, tarih ve edebiyat gibi farklı alanlardan uzman akademisyenler ile yazarlar ve Alevî dedeleri tebliğ sundu, müzakere yaptı.

Açılış oturumu ve değerlendirme oturumuyla birlikte toplam yedi oturumda gerçekleştirilen sempozyumda açılış konuşmalarını yapan SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Organizatörü Prof. Dr. H. Mehmet Günay, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2’nci Başkanı Mazhar Bilgin, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Şaban Abak ve SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, sempozyumun taşıdığı önemi belirtip hayırlara vesile olması temennilerinde bulundular. Ardından açılış sunumuna geçildi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, “Bir İnanç, İbadet ve Tarih Hafızası Bilinci Olarak Alevî-Bektaşî Klasikleri: Genel Bakış ve Problemler” başlığıyla bir sunum yaptı.

Sempozyumun birinci oturumunda “Klasiklerin Tarihi Değeri ve Geleneğin Oluşumundaki Rolü”,  ikinci oturumunda “Klasiklerin Tespiti ve Temsiliyeti”, üçüncü oturumunda “Klasiklerde Bâtınî Unsurlar”, dördüncü oturumunda “Klasiklerde Hz. Peygamber Algısı ve Mezhebi Motifler” ve beşinci oturumunda “Alevî-Bektaşî Klasiklerinde Ritüel ve Gelenek” genel başlıkları çerçevesinde Alevî-Bektaşî klasikleri ele alındı.

Sempozyumun sonunda Prof. Dr. H. Mehmet Günay’ın başkanlığında, Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Mustafa Ekinci, Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut, Doç. Dr. Haşim Şahin ve Hüseyin Dedekargınoğlu’nun katılımıyla bir değerlendirme oturumu yapıldı. Prof. Günay, Alevî-Bektaşî klasikleri konusuyla alanında bir ilk olduğundan sempozyumun sonraki çalışmalara ışık tutacağı ifade etti.

11/11/2014 – ST

69 kez görüntülendi.
11 Kasım 2014 - 10:14