SAÜKAM’dan 8 Mart Mesajı

08 Mart 2019

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (SAÜKAM)  tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

SAÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Terzioğlu tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın basın mensupları, değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, Sakarya Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içten duygularımızla kutluyoruz.

Şüphesiz insanlık bir erkek ve kadından dünyaya geldi. Hepimiz Adem ve Havva’nın çocuklarıyız. Yüce Yaratıcı insan olma temelinde bizi birleştirse de her birimizi ayrı özelliklerde yarattı. Birbirimizi tamamlamamız ve hayata ayrı ayrı renk ve anlam katmamız içindi bu durum. İçinde yetiştiğimiz medeniyeti birlikte inşa ettik, yeri geldi birlikte savaş verdik, yeri geldi barışın rüzgârını birlikte soluduk. Evlatlarımız oldu birlikte, zamanla gelişen hayat şartları kadın ve erkek olarak bizlere yeni vazifeler de yükledi, iyi günde ve kötü günde hayatı birlikte omuzladık.

Bu varlık mücadelesinde, bir birey, bir kul, bir eş, bir anne, bir evlat olarak kadınlar, toplumun en önemli yapıtaşlarındandır. Fıtrattaki farklılıkların gereği, fikir, emek ve hissiyatta erkeklerle bir bütünün parçaları olmuşlardır. Kadın ve erkeğin aynı platformlarda göstereceği bu uyumlu birlikteliği sağlayacak düzen dinî, örfî ve ahlakî değerlerin yanında içinde bulunduğumuz yüz yılın kazanımlarından da destek almalıdır. Günümüzde kadın ve erkeği bir rekabet sarmalına mahkûm eden sistemler, ideolojiler ve dünya görüşleri onların karşılıklı hukukuna gerekli desteği verememekte, başta şiddet olmak üzere ortaya çıkan kötü sonuçlara da çözüm üretememektedir.

Bugün hız ve haz yorgunu bir dünyada yaşadığımız hayat, ilişkilerimizde yozlaşma, sığlık ve güvensizliği de beraberinde getirmiştir. Hem olabildiğince sosyal, hem de bir o kadar yalnız insanların ilişkileri sığ ve tatminsiz bir noktaya taşınmaktadır. Bozulan aile yuvalarındaki artış, bu yoğun hayattan bunalan insan için artık sığınılacak “sıcak yuva” kavramının da zarar gördüğü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla işimiz çok, yolumuz uzundur.

Değerli katılımcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hikâyesi bu topraklarda başlamasa da bir farkındalığın ikrarıdır. Merhametin, bereketin, letafetin membaı kadının örselenmesi, hayata katacağı değerlerin ötelenmesi, engellenmesi ne insanî, ne vicdânî ne de medenîdir. Aileden başlayarak toplumu dönüştüren, birleştiren ve geliştiren kadınların ihmal edilmesi, gelecek nesillerin de ihmal edilmesi demektir. Bugün yaşadığımız çağın ürettiği nimetlerden istifade etmede de, külfetlerinin kahrını çekmede de kadınların mevcut durumu istenen noktada değildir. Merkezimiz 2010 yılından bu yana kadının ve ailenin toplumsal değerine atıflar yapan, destekleyici, farkındalık oluşturucu pek çok akademik ve sosyal faaliyete imza atarak bu mühim mesaiyi yürütmekte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’nın yürüttüğü 2018-2023 Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı kapsamında gerekli destekleri vermektedir.

Bizler SAÜKAM olarak kadın ve aile konusunda reaksiyoner değil aksiyoner olmayı, anti tezci değil tezci olmayı hedeflemekteyiz. Var olan sıkıntılarımıza rağmen yalnızca kadın mağduriyetleri düzleminde faaliyet yapmayı da uygun bulmuyoruz. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri başta olmak üzere yaşanılan bütün hak gaspları öncesinde gerçekleşmesi istenen zihniyet dönüşümüne katkı sağlamak birincil hedefimiz olacaktır. Gerçeklere gözümüzü açarken makul, insaflı ve ehliyetli bir perspektifle hareket etmeyi ve olumlu bir dil kullanmayı doğru buluyoruz. Kadın ve erkeğin birbirine dost, yardımcı, eş olmasını sağlayacak, dünyanın zorluklarını birlikte göğüslemesine imkân tanıyacak, böylece toplumsal sorunların hem kadın, hem erkek açısından giderilmesini ve sağlıklı nesillerin yetişmesini temin edecek sosyal iklimlere olan ihtiyacın altını çiziyoruz.

Sakarya Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi olarak yeni yönetimimizle gerçekleştirdiğimiz Dünya Kadınlar Günü basın bildirimizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için sizlere teşekkürlerimizi arz ediyor saygılarımızı sunuyoruz.”

 

815 kez görüntülendi.
08 Mart 2019 - 14:37