Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Akreditasyon Ziyareti

14 Aralık 2016

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (HEPDAK) yaptığı başvuru sonrasında, değerlendirme ziyaretinde bulunuldu.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün akreditasyon için HEPDAK yaptığı başvuru sonrasında, HEPDAK tarafından görevlendirilen değerlendirme heyeti, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne değerlendirme ziyaretinde bulundu.

11-13 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında, Rektörlük, Fakülte Dekanlığı, Hemşirelik Bölümünün Öğretim Elemanları, İdari Personeli ve Öğrencileri ile görüşüldü ve Fakülte’nin fiziki altyapısı ile eğitim-öğretim ortamları incelendi.

Ziyaret sonunda düzenlenen toplantı ile değerlendiriciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde, fakültede ve üniversitede bu çerçevede gözlemlenen güçlü yönler ve iyileştirmeye açık alanlar ilgililerle paylaştı.

Sonuç değerlendirmesinde, akreditasyon için yapılan çalışmaların, üniversite genelinde sürdürülen uluslararası nitelikteki iyileştirme çalışmalarına uyumlu olduğu, gerek üniversite gerekse Fakülte bazında Eğitim-Kalitesi konusunda kurum kültürünün oldukça kabul gördüğü, şeffaf-katılımcı bir liderliğin-yönetimin gözlendiği ve öğrenci odaklı bir yaklaşımın var olduğu vurgulandı.

Oldukça olumlu ve verimli geçen saha ziyaretinin ardından hazırlanacak sonuç raporunun HEPDAK tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne gönderileceği belirtildi.

14.12.2016 – YC

334 kez görüntülendi.
14 Aralık 2016 - 14:16