Mehmet Kaplan 100 Yaşında

12 Mayıs 2015

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde “Mehmet Kaplan 100 Yaşında” paneli düzenlendi.

Mehmet Kaplan’ın hayatının, şahsiyetinin, edebi kimliği ve Türk Edebiyatına olan katkılarının konu edinildiği panele Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, Mehmet Kaplan’ın asistanlığını da yapan Prof. Dr. Zeynep Kerman, Prof. Dr. Birol Emil ve Prof. Dr. Abdullah Uçman konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, Mehmet Kaplan’ın Yunus Emre ve Mevlanâ’yı pir kabul ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, “Mehmet Kaplan, bizim olduğu kadar, bizden önceki neslin üzerinde de derin tesirler bırakmıştır. İslami ve milli hassasiyetle verdiği dersler, yazdığı eserler, demokrat ve hür bir üsluptadır. Türkiye’nin dünü, bugünü ve yarını üzerinde, kendi neslinin ilim ve fikir adamları ile birlikte yürüttüğü bütün edebiyat, sanat ve kültür hareketleri içinde olmuş; yönetici olmaktan ziyade, yönlendirici üstat hoca olduğunu tüm samimiyeti ile göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Birol Emil de Mehmet Kaplan’ın kendini ilme adadığından bahsetti. Emil, “Prof. Dr. Mehmet Kaplan için her yer sınıftı. Evinde, yemekte, yolda yürürken, dururken, fakültesinde her yerde ve her zaman ilim, fikir ve kültür üzerine konuştu. Ana meselesi Türk dili ve edebiyatı ile Türkiye’nin meseleleriydi. Onu dinlerken konuşanın da bir yaratıcılığı olduğunu ve önceden neler düşünmüş ve yazmış olursak olalım daha önce düşünmediğimiz pek çok şeyi konuşurken bulduğumuzu yeniden öğrenirdik” dedi.

Asistanlığını da yapmış olan Prof. Dr. Zeynep Kerman ise Mehmet Kaplan’ın, yönlendirici kimliğini vurgulayarak, “Hocamız, Türk edebiyatının asırlar boyunca devam eden tarihi seyri içinde vücuda gelen belli başlı kültür eserlerini ele alıp incelemiş, bunları değişik edebi metotlarla değerlendirmiş, böylece yetiştirdiği araştırmacılara yeni ufuklar açarak kültür ve fikir hayatının gelişmesinde önemli rol oynamış çok yönlü bir ilim adamıdır” şeklinde konuştu.

Panelde son olarak Prof. Dr. Abdullah Uçman söz aldı. Uçman, Mehmet kaplan’ın Türk Edebiyatına olan katkılarından söz ederek, “Kaplan Hoca, Türk edebiyatına bir tahlil metodu getirmiştir. Şiir tahlilleri ve arkasından hikâye tahlilleri bu alanda yapılmış ilk çalışmalardır. Çok disiplinli bir insandı. Derslerine zamanında başlar, zamanında bitirirdi. Altı ciltlik antoloji çalışmalarını birlikte yaptık. 19 akademik çalışma yaptırdı. Nesillerin Ruhu çok kıymetli bir eseridir. 1000’e yakın yazısı vardır ve bunların büyük bir kısmı henüz kitaplaşmamıştır” dedi.

12/05/25015 – SNT

198 kez görüntülendi.
12 Mayıs 2015 - 16:29