Kayıt Yenileme 12-14 Eylül Tarihleri Arasında

Kayıt Yenileme 12-14 Eylül Tarihleri Arasında
08.09.2011
302
A+
A-

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) kayıt yenileme tarihleri 12-14 Eylül tarihleri arasında olacak. 

Sakarya Üniversitesi  Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik birçok yenilik getiriyor. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yeni yönetmeliği dikkatli bir şekilde okumaları gerekiyor. Kayıt yenileme yapacak öğrenciler için sık sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz:

–          Kayıt Yenileme hangi tarihlerde olacak?

–          Kayıtlar Yenileme Nerede Olacak?

–          En fazla kaç derse yazılabiliriz?

–          Çakışan dersler ne olacak?

–          Alttan aldığımız dersler ne olacak?

–          Üstten ders alabilir  miyiz?

–          Harç ücretleri ne kadar?

–          Ücretleri ne zaman ve nasıl yatıracağız?

–          Normal eğitimim süresinde bir derse 3. defa yazılıyorsam ödeyeceğim katkı payı veya öğrenim ücreti ne olacak?

–          Azami süresini dolduran öğrencilerin ödeyeceği katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları ne olacak?

–          Mazeretim nedeniyle kaydımı yenileyemedim, ne yapacağım?

–          Kaydımı nasıl dondururum?

–          AKTS Kredisi nedir, bir dersin AKTS kredisini nereden öğreneceğim?

 

Kayıt Yenileme hangi tarihlerde olacak?

Yeni yönetmelik gereği kayıt yenileme işlemleri 3 günlük süre içinde yapılacak. Buna göre güz dönemi kayıt yenileme 12-14 Eylül tarihleri arasında olacak.

12-14 Eylül tarihleri arasında OBİS üzerinden derse yazılma işlemi yapılacak.  15 Eylül Perşembe günü KAPATILACAK SEÇMELİ DERSLER ilan edilecek. 16-17 Eylül tarihlerinde OBİS üzerinde EKLE-SİL işlemi gerçekleştirilecek. ZORUNLU DERSTEN ÇEKİLME için tarih ise 14 Ekim Cuma. Öğrenci almış olduğu zorunlu bir dersten danışmanının onayını alarak bu tarihte çekilebilir.

Kayıtlar Yenileme Nerede Olacak?

Kayıt yenileme elektronik ortamda danışman onayı ile yapılacak.

En fazla kaç derse yazılabiliriz?

Öğrencilerin yazılacağı derslerin AKTS kredisi toplamı 40’ı geçemez.

Çakışan dersler ne olacak?

Çakışan derse yazılma yapılamaz. Ancak; dönemin ilk haftasında öğrencinin başvurusu ile bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve eğitim biriminin yönetim kurulu kararı ile programda çakışan dersi farklı tür ve/veya programlardan alabilir. Farklı program ve eğitim türlerindeki derslerin kredi ücretlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 44.maddesinin e fıkrasına göre yapılır.

Alttan aldığımız dersler ne olacak?

Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerdeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle bu derslere yazılmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere yazılır.

Üstten ders alabilir  miyiz?

Lisans öğrencileri, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzeri olmak şartı ile yazılacağı derslerin AKTS kredisi toplamı, 40’ı geçmemek şartı ile bir üst sınıfın derslerine kayıt olabilir.

Lisans öğrencilerinin dördüncü yarıyılın sonunda, ilk dört yarıyılın tüm derslerine yazılmış ve genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir. Bu şartları sağlayamamış lisans öğrencileri şartları sağlayana kadar üst yarıyıllardan ders alamazlar.

Harç ücretleri ne kadar?

Ara sınıflarda okuyanlar için harç ücretleri ve öğrenim ücretlerini Ek-1’deki tablodan ve aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz.

Ücretleri ne zaman ve nasıl yatıracağız?

I. Öğretim öğrencileri katkı paylarını, II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim (Karma Eğitim) öğrencileri öğrenim ücretlerini 09 Eylül – 14 Eylül tarihleri arasında aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak ödeyebilir:

  • Herhangi bir Garanti Bankası şubesi’nden Tc Kimlik numaranızı söyleyerek ödeyebilirsiniz.
  • Garanti Bankası ATM’lerinden Tc Kimlik numarası ile ödeme yapabilirsiniz.
  • Garanti Bankası ATM’lerinden “Kartsız İşlem-Harç Ödemesi” sekmelerini takip ederek Tc Kimlik numarası ile ödeme yapabilirsiniz.
  • PTT şubelerinden Tc Kimlik numaranız ile ödeme yapabilirsiniz.

Normal eğitimim süresinde bir derse 3. defa yazılıyorsam ödeyeceğim katkı payı veya öğrenim ücreti ne olacak?

Normal eğitim süresi lisans düzeyinde 14 yarıyıl, önlisans düzeyinde ise 8 yarıyıldır. Normal eğitim süresinde bir derse 3. defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı yada öğrenim ücretinin yanı sıra 2547 sayılı kanunun  46. Maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı* veya kredi başı öğrenim ücretinin* yüzde 50 fazlası, 4. defa kayıt yaptırılması halinde yüzde 100, beşinci ve daha fazla kayıt yaptırılması halinde ise yüzde 300 fazlası ile hesaplanır.

Katkı payı ve öğrenim ücretleri için Ek 1’teki tabloya bakabilirsiniz.

Kredi başına katkı payı ve öğrenim ücretini hesaplamak için Ek 2’teki tabloyu kullanabilirsizin. B sütununa dersin AKTS kredisini girdiğinizde tablo aktif hale gelecektir.

Dersi kaç kez aldığınızı OBİS ten görebilirsiniz.

Azami süresini dolduran öğrencilerin ödeyeceği katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları ne olacak?

Lisansta 14 yarıyıldan önlisansta 8 yarıyıldan fazla kalan öğrenciler azami eğitim süresini doldurmuş öğrencilerdir. Azami sürelerde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için 2547 sayılı kanunun  46. Maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı* veya kredi başı öğrenim ücretinin* yüzde 50 fazlası, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde 200, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde 300 fazlası, dördüncü ve daha fazla kayıt yaptırılması halinde ise yüzde 400 fazlası olarak hesaplanır.

Azami süreyi dolduran öğrenci sadece kredi başı katkı payı veya kredi başı öğrenim ücreti öder.

Kredi başına katkı payı ve öğrenim ücretini hesaplamak için Ek 2’teki tabloyu kullanabilirsizin. B sütununa dersin AKTS kredisini girdiğinizde tablo aktif hale gelecektir.

Kullandığınız yarıyılları OBİS ten görebilirsiniz.

Mazeretim nedeniyle kaydımı yenileyemedim, ne yapacağım?

Mazeretleri nedeniyle kayıt yenilemeyenler; dönemin ilk haftasında ilgili bölüm/program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme tarihinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini yaparlar. Derse yazılma işleminden öğrenci sorumludur.

Kaydımı nasıl dondururum?

Yeni yönetmelikle kayıt dondurma tarihe karıştı. Öğrenciler herhangi bir sebeple kaydını yenilemezse kaydını dondurmuş sayılır. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler ile eksik ders almış oldukları dönemler öğretim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyenler öğrencilik haklarından (sağlık hizmeti, yemek hizmeti, askerlik bildirimleri) yararlanamaz. Öğrencilik haklarından yararlanamayacak öğrenci; sadece üzerinde “öğrencilik haklarından yararlanamaz” ibaresi bulunan öğrenci belgesi ve transcript alabilir.

AKTS Kredisi nedir, bir dersin AKTS kredisini nereden öğreneceğim?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir.

Sakarya Üniversitesi Bologna Süreci’nde AKTS sisteminin uygulamaya koyan ilk üniversitelerden biridir. Derslerin AKTS kredisini OBİS sistemi üzerinden ders kaydı yaparken görebilirsiniz.

 

Yeni yönetmelik metnine aşağıdaki bağlantıtan ulaşabilirsiniz:

https://www.haber.sakarya.edu.tr/duyuru/egitim-ogretim-yonetmeligi-degisti/

Katkı payı ve öğrenim ücretlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.haber.sakarya.edu.tr/egitim/katki-paylari-aciklandi/

Kredi başına katkı payı ve öğrenim ücretini hesaplayabileceğiniz tabloyu (EK 2) aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Ek 1 – Katki Payi ve Ogrenim Ucretleri

Ek 2 – Kredi Başına Oğretim Ucreti


 

09/09/2011 – SAÜ BHİM

 
302 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.