Kadın ve Çocuk Sorunları Konferansı

28 Şubat 2014

MARKA tarafından 27-28 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen, “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Kadın ve Çocuk Sorunlarının Farkındayız Konferansı” SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, çeşitli alanlarda konusunda uzman kişilerin katılımı ile bölgenin kadın ve çocuk sorunlarının ortaya konulması ve farkındalık yaratılması amacı ile düzenlenen Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Kadın ve Çocuk Sorunlarının Farkındayız Konferansı” Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

16 farklı oturumda 75 katılımcının bilgi ve farkındalık artırma amacıyla bildiri sunduğu konferansta, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Yalova illerindeki kadın ve çocuk sorunları masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Gebze Teknoloji Enstitüsü desteği ile düzenlenen konferansın ilk gününde ‘Kadın Sorunları” ikinci gününde ise “Çocuk Sorunları” konusu ele alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Aşan, Sakarya Valisi Mustafa Büyük, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, akademisyenler, STK temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “ Kalkınma modeli olarak Avrupa Birliği üyelerini örnek aldığımız modeller tam olarak başarıya ulaşmadı. Ülkemize has modeller geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın kurulduğu günden bu yana pek çok faaliyetlerde bulunduğunu belirten MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, “Diğer kamu kurum ve kuruluşların yurtdışı ve yurtiçi kurumlarla iş birliği halinde bölge kalkınmasını gerçekleştirmek üzere çeşitli platformlar oluşturarak bölgede bir kamuoyu oluşturması ve geleceğin daha iyi planlanmasına katkıda bulunmak için ortamların oluşturması hedefliyoruz. Doğu Marmara kalkınma ajansı ile aile sosyal politikalar bakanlığımızın ve bölgemizde faaliyet gösteren üniversitelerimizin işbirliği halinde organize ettiğimiz “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Kadın ve Çocuk Sorunlarının Farkındayız Konferansı” bizim için önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Sürdürebilir kalkınma için hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar ve analizler yaptıklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Aşan, “Artık Türkiye’de okuma yazma sorunu yok. Kızlarımız çocuklarımız artık okula gitmekle sorun yaşamıyorlar. Bakanlığımızın yaptığı yardımların %98’i kadınlarımıza gidiyor” dedi.

Son olarak Sakarya Valisi Mustafa Büyük: “ Bölgedeki aktörlerin uyumunu sağlayarak kalkınmayı sağlamalı ve bunu sürekli hale getirmeliyiz. En uç noktaya kadar gidip halkımıza hizmet götürmeliyiz. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konferansın ilk gününde, “Kadın ve Sağlık”, “Kadın Aktörler”, “Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Bölge Üniversitelerinin Yeri”, “Kadın Emeği”, “Kadının Sosyal Hayattaki Yeri”, “Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Hizmet Modelleri”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsünün Güçlendirilmesi/Başarılı Örnekler” konuları masaya yatırıldı.

Oturumun ikinci gününde ise “Çocuk Hakları”, “Dezavantajlı Çocuklar”, “Çocuk ve Sağlık”, “Çocuk İşçiliği”, Çocuk İstismarı”, “Çocuk ve Mekan”, “Ailede Çocuk ve Kadın” ve “Çocuk Çalışmalarında Başarılı Proje Örnekleri” konuları ele alındı.

28/02/2014 – YC

56 kez görüntülendi.
28 Şubat 2014 - 19:44