İlahiyat Fakültesi’nde Açılış Konferansı

02 Ekim 2015

İlahiyat Fakültesi geleneksel Çarşamba Konferansları kapsamında, 2015-2016 öğretim yılının açılış konferansı gerçekleştirildi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış konferansında Doç. Dr. Soner Duman, “İslam Fıkhında Mezhep Olgusu” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasında modern dönemde karşı karşıya kaldıkları kültür emperyalizmi ve kimlik bunalımının da etkisiyle bazı Müslümanların “mezhep”  kavramına olumsuz bir anlam yüklediğini ifade eden Doç. Duman, buna karşı bir tepki olarak da aşırı bir uç olarak nitelendirilebilecek “mezhepçilik” yaklaşımının ortaya çıktığını söyledi. Mezhep kavramı ve tarihsel süreç içinde gerek Hz. Peygamber gerek sahabe döneminde Müslümanlar arasındaki fıkhî ihtilaflar üzerinde duran Duman, mezheplerin ortaya çıkışını hazırlayan sebepleri ele aldı.

Konuşmasının sonunda ise Duman, farklılıkların fıtrî olduğu gibi fıkhî konularda da ihtilafa yol açan pek çok sebebin bulunduğunu, nihayetinde mezheplerin ortaya çıkması ve ekolleşmenin kaçınılmaz olduğunu ancak ‘mezhepçilik’ olan ifrat ve ‘mezhepsizlik’ olan tefritten kaçınmak gerektiğini söyleyerek mezhep olgusuna karşı takınılması gereken tavra dikkat çekti.

Konferansın ardından SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Mehmet Günay, Doç. Dr. Soner Duman’a teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

02/010/2015 – MA

176 kez görüntülendi.
02 Ekim 2015 - 11:04