İç Değerlendirme Süreci Sonuç Toplantısı

10 Ocak 2013

Sakarya Üniversitesi’nde sürdürülen ve Eğitim Kalitesini Geliştirme adımlarından biri olan iç değerlendirme süreci sonuç toplantısı SAÜ Kampüs Otel’de gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi için alınan kararların ve yapılan uygulamaların yayılımını gözlemlemek ve değerlendirmek amacı ile 3 – 7 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç değerlendirme çalışmalarının sonuçları, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aytekin İşman ile değerlendiriciler ve ilgili bölüm başkanlarının katılımı ile yapılan ‘İç Değerlendirme Süreci Sonuç Toplantısı’nda katılımcılarla paylaşıldı.

İç değerlendirme sonuç toplantısında, Öğrenciler, Program Eğitim Amaçları, Program Kazanımları, Ders Öğrenme Kazanımları, Eğitim Öğretim Ortamları, İçerik Sunumu, Karar Alma ve Organizasyon Süreçleri ve birimlerin yaptığı öz değerlendirmeler hakkında değerlendirme takımlarınca hazırlanan raporlar incelendi.

Toplantının sonucunda, hazırlanan raporların ilgili birim/bölümlere gönderilerek geri bildirimler istenmesi kararı alındı.

İç Değerlendirme Raporları Sakarya Üniversitesi Eğitim Destek Sistemi “www.eds.sakarya.edu.tr” arşivine yüklenmiştir.

 

10/01/2012 – YC

 

 

104 kez görüntülendi.
10 Ocak 2013 - 8:00