Çarşamba Konferansları Devam Ediyor

14 Mart 2013

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin geleneksel Çarşamba Konferanslarının bu haftaki konuğu Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahim Acar oldu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonu’nda 13 Mart Çarşamba günü düzenlenen Çarşamba Konferansları kapsamında bu hafta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahim Acar “Modern Dünyada Dini Çoğulculuk ve Sorunları” konulu konferans verdi.

Konuşmasında farklı din ve inançlara yönelik yaklaşım çeşitleri hakkında genel bilgi veren Doç. Dr. Acar, ünlü Alman düşünür Frithjof  Schuon’un görüşleri ekseninde dini çoğulculuğu anlattı. Acar Schuon’un görüşlerini şöyle anlattı: “Schuon’a göre varlıkların en üstünde İlahi Külli İrade vardır. Bu İlahi Külli İradenin altında ise birçok ilahi cüz’i irade bulunmaktadır. Farklı coğrafyalarda ve yayılma ortamlarında tezahür eden dinlerin kaynağını da bu ilahi cüz’i iradeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla bunlar her ne kadar bulundukları ortama göre farklılık arzetseler de aslında aynı İlahi Küllî İradeye bağlıdırlar ve birbirlerine üstünlükleri yoktur.”

Schuon’un bu yaklaşımını renkli ışık ve renksiz ışık benzetmesiyle temellendirmeye çalıştığını söyleyen Acar, onun varlık mertebelerine yönelik bu yaklaşımını “Batini Ontolojik Metod” olarak adlandırdı. Konunun daha iyi anlaşılması için Schuon’un epistemolojisini de sistematik bir şekilde ele alan Acar, daha sonra onun görüşlerine yönelik eleştirilerini ifade etti.

Konuşmasının ardından Doç. Dr. Rahim Acar’a, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Mehmet Günay tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

14/03/2013 – HM

 

92 kez görüntülendi.
14 Mart 2013 - 17:02