BAP Değerlendirme Toplantısı

10 Ocak 2014

Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 8 Ocak 2014 tarihinde “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıda Alınan Tavsiye Kararları şu şekilde;

1. BAP projelerinin 25.000 olan bütçelerinin arttırılıp arttırılamayacağı konusu açıldı, 2014 yılında ilan edilecek yeni projelerin daha yüksek bütçeli olup olmayacağı BAPK komisyonunda görüşülecek.

2. Tez projelerinde max. 2 olan Tez Proje /Öğretim üyesi oranının arttırılıp arttırılamayacağı konusu tartışıldı. Bu konuda tez öğrenci sayısının 2 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisi olarak geliştirilebileceği konusu BAPK komisyonunda değerlendirilecek.

3. Üniversitemizin yayın sayısının SSCI ve AHCI indexlerin de taranan dergilerde az olması göz önüne alınarak,   bu sayının arttırılması için teşvik sisteminin tekrar gözden gerilmesi ve teşvik miktarlarının arttırılıp arttırılamayacağı,

4. Kitap veya kitapta bir bölüm yazılması halinde akademisyenin desteklenip desteklenmeyeceği,

5. Seçilen alan indekslerinde taranan dergilerde yapılan yayınların yayın teşvik kapsamına alınıp alınmayacağı,

6. Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerine yönelik seyehat desteğinin miktarının arttırılmasına yönelik, TÜBİTAK destek programının incelenmesi ve gerekli düzenlemenin yapılması kararlaştırıldı.

7. BAPK 2013 yılı faaliyetleri tanıtıldı ve 2014 yılı faaliyet programı dekanlar, enstitü müdürleri ve davetli akademisyenlerle paylaşıldı.

8. Disiplinlerarası ve alt yapı kurmaya yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi prensip olarak benimsendi.

Konularında BAPK komisyonunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.

20/01/2014 – YC

98 kez görüntülendi.
10 Ocak 2014 - 17:30