Türkiye’nin Ulusal Deprem Stratejisi Tartışıldı

Türkiye’nin Ulusal Deprem Stratejisi Tartışıldı
05.07.2012
467
A+
A-

Yükseköğretim Kurulu himayesinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) toplantısı sona erdi.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy’un yanı sıra Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin katıldığı UDSEP toplantısı SAÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bu Toplantıya Ev Sahipliği Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz

Sakarya Üniversitesi’nin bu toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Bu toplantının en önemli konularından biri; afet yönetimi konusunda üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programları seviyelerinde eğitilmiş elemanların eğitilmesinde yeni programların açılması ve bunların yanında mevcut çalışanların eksik olan bilgilerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasıdır” diye konuştu.

Bu toplantıda üzerinde durulacak konulardan birinin de ilgili personellerin eğitilmesi olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Elmas, konu ile ilgili personellerin, hem yüz yüze eğitim, hem de uzaktan eğitim yöntemlerini kullanarak eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi.

En Fazla Can Kaybı Depremden

2012 yılında hayata geçirilen Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 2023 planı hakkında bilgi veren AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, ülkemizde doğal afetlerin yarattığı hasar ve can kaybı açısından yüzde 60 ile birinci sırayı depremlerin aldığını aktardı.

“Yapılan genel değerlendirmede ülke yüzölçümünün yüzde 96’sının deprem tehlikesi; yüzde 66’sının da aktif fay hatlarıyla kaplı olduğu belirlenmiştir” diyen Nurlu, 1900’lü yıllardan günümüze kadar altıdan büyük 77 tane deprem meydana geldiğini belirtti.

Türkiye’de yaşanan depremlerin sonucunda bugüne kadar 87 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nurlu, can kayıplarının yanında 526 bin konutun da ağır hasarlı veya yıkıldığını vurguladı.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 2023

UDSEP’in bir kamu, özel sektör, üniversite ve toplum kuruluşları ortak çalışması olduğunu ifade eden Nurlu, “Çocuklardan öğretmenlere ustadan kalfalara kamu kurumlarından özel sektöre merkezi yönetimden yerel yönetime ve sivil toplum kuruluşları dahil tüm kesimlerin bilinçlenme eylemini içermektedir” dedi.

Nurlu, “UDSEP 2023’ün amacı depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmadır” şeklinde konuştu.

“1999 Marmara depremleri aslında ülkemizde deprem açısından bir milat olarak kabul edilmelidir” diyen Nurlu, 1999 depremi sonrası birçok bilim adamının yapmış olduğu çalışmaların UDSEP 2023’ün hazırlanmasında kendilerine ön ayak olduğunu kaydetti.

UDSEP 2023’ün hedeflerinden söz eden Nurlu, şöyle konuştu: “Üç tane eksenimiz var; depremleri öğrenmek, depreme güvenli yerleşme ve yapılaşma, deprem etkileriyle baş edebilmek.”

YÖK Her Türlü Katkıyı Yapacaktır

Toplantıda söz alan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ise, burada yapılan tartışmaların sonuçlarının YÖK yönetimi tarafından da değerlendirileceğini ve bu konularda YÖK’ün üzerine düşen ne varsa yapılacağını belirtti.

“Genelde toplum olarak bir felaket başımıza geldikten sonra tedbir almaya başlıyoruz” diyen Günay, AFAD toplumun bu yanlış alışkanlığından sıyrılarak afetlere karşı hazırlıklı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Günay, “Bura sizlerin kılavuzluk edeceği görüşler çerçevesinde YÖK, afetlere hazırlık konusunda üzerine düşeni yapmak istiyor. Eğitim programlarını açılması konusunda zaten üniversitelerimiz açıyor, ama programa sunmasında YÖK’ün da onayına başvuruluyor. Bu konuda daha duyarlı davranması konusunda YÖK’de gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu.

Üç Ayrı Oturumda Konuşmacılar Bildiriler Sundular

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu,  “İnşaat sektöründe çalışan personelin hizmet içi eğitimi sağlanması” konusunda bir konuşma yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekai Celep ise, uzaktan eğitim ve lisans programları aracılığıyla yöneticilere verilecek afet yönetimine yönelik yüksek lisans, doktora ve sertifika programları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardında ilk oturumun başkanlığını yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile birlikte panelistler Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem Doğangün, inşaat sektöründe çalışan personelin hizmet içi eğitiminin sağlanması konusunda görüş bildirdiler.

“Uzman afet yöneticilerinin sayısının arttırılması ve afet yönetimi eğitiminin geliştirilmesi” başlığı altında yapılan ikinci oturumun başkanlığını SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Coşkun yaparken, panelin konuşmacıları Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. İzzet Bozkurt, SAÜ’den Prof. Dr. Levent Gülen, İTÜ’den Prof. Dr. Nilgün Okay’dı.

Son oturumda ise, afet yönetimi konusunda uzaktan eğitim tartışıldı. SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Torkul’un başkalığında yapılan oturumda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Günhan Erdem, ,SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Taşkın ve SAÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Zengin, uzaktan eğitim ve lisans programları aracılığıyla yöneticilere verilecek afet yönetimine yönelik yüksek lisans, doktora ve sertifika programları hakkında bilgi verdiler.

04/07/2012 – AB
467 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.