Tekirdağ Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Tekirdağ Belediyesi Logo Tasarım Yarışması
07.10.2011
603
A+
A-

Tekirdağ Belediyesi logo tasarım yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 14 Kasım Pazartesi olan yarışmada birinci olan logonun sahibine 10 bin TL, ikinciye 2 bin TL üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

1.KONU: TEKİRDAĞ BELEDİYESİ YENİ LOGOSUNU ARIYOR

Tekirdağ Belediyesi’nin kurumsal logosunun (amblem/logotype), ülkemizin en çağdaş bölgelerinden biri olan Tekirdağ’ın vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Tekirdağ hem Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

2. AMAÇ

Yarışma sonucu üniversitesi, limanı, tarımı, turizmi ve  yaşam alanları  ve bulunduğu stratejik konumu ile  Balkanlar, Anadolu, Avrupa, Asya arasında adeta bir köprü görevi gören Tekirdağ’ı tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ancak siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıran isim ve logolar Tekirdağ Belediyesi’nin logosu olamaz.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

A. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, Tekirdağ Belediyesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır.
B. Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilecektir.
C. Tüm çalışmalar Tekirdağ Belediyesi ve 1879 ibareleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Ancak amblem/logo ile Tekirdağ Belediyesi ve 1879 unvanı tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.
D. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Amblem/logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (15×15 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük (2,5 x 2,5) uygulamaları, renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir. Ayrıca Adobe Illustrator,Adobe Photoshop FreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
E. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir.
Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

F. Yarışma, eserlerin Tekirdağ Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir.

G. Tekirdağ Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

H. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Tekirdağ Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Tekirdağ Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

I. Ödül kazanan tasarımı Tekirdağ Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Tekirdağ Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

K. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Tekirdağ Belediyesi’nin amblem/logosu olarak belirlenecek ve devreye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

4. ÇALIŞMALARIN RÜMUZLANDIRILMASI ve GÖNDERİLMESİ

a- Çalışmaların Rümuzlandırılması

– Katılımcılar, biri küçük Kimlik Zarfı, diğeri büyük Evrak Zarfı olmak üzere iki adet zarf kullanacaklardır.
Kimlik Zarfına katılımcının doldurmuş olduğu katılım formu konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece (altı) 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra numarası yazılacaktır (000000-1 gibi).

– Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır.

Evrak Zarfa katılımcının Kimlik Zarfı  ve arka yüzünde rumuz yazılı çalışmaları ile ön yüzünde rumuz yazılı CD konularak ağzı kapatılmalıdır.

– Tasarımın üzerinde isim, imza veya ayırt edici bir işaret bulunamaz. Bu tip ayırt edici unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

– Birden fazla eserle yarışmaya katılan yarışmacılar aynı evrak zarfını ve rumuzunu kullanabilirler.

b- Çalışmaların Teslimi

– Çalışmalar hasar görmeyecek şekilde paketlenerek  en geç 14 Kasım 2011 günü, saat 17.00’ye kadar Tekirdağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / TEKİRDAĞ adresine  posta / kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

– Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır.

– Posta / kargo ile gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir.

– Posta / kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

5. TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin Tekirdağ Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Tekirdağ Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekirdağ Belediyesi eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Katılımcı, Tekirdağ  Belediyesi’nin ödül alan eseri Tekirdağ Belediyesi logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları seçici kurul toplantısının ardından 20 gün içinde Tekirdağ Belediyesi web sitesinde açıklanacaktır.

7. ÖDÜLLER

1.’lik Ödülü : 10.000 TL

2.’lik Ödülü : 2.000 TL

3.’lik Ödülü : 1.000 TL

8. SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul toplam 5 üyeden oluşacak olup, Tekirdağ Belediyesi tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Ayrıca Seçici Kurulda  Üniversitelerin ilgili bölümlerinden üye bulunacaktır. Tekirdağ Belediyesi; değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ÇALIŞMA TESLİM ADRESİ

Adı : Tekirdağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Adres : Tekirdağ Belediyesi, Orta cami Mahallesi Namık Kemal Caddesi Ek Hizmet Binası TEKİRDAĞ

Web:  www.tekirdag.bel.tr Tel: 0 282 258 59 43 Emel TABAK – 0 282 258 59 91 Nihal ONARAN

Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

 
603 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.