SAÜ Öğretim Üyesi Yalçın Ödül Aldı

11 Kasım 2014

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Arş. Gör. Hilal Yalçın, 18. ATAG (Aktif Tektonik Araştırmalar Grubu) Çalıştayı’nda en başarılı poster ödülünü aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 18. ATAG Çalıştayı’na, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği’nden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinçer Köksal ve Arş. Gör. Hilal Yalçın katıldı.

Prof. Dr. Gülen “Sapanca Gölünde Kuzey Anadolu Fayı’nın geometrisinin Sismik Yansıma yöntemiyle saptanması ve Sapanca Gölü sedimanları kütle akmalarının depremlerle korelâsyonu” isimli sözlü bildirisiyle, Yrd. Doç. Dr. Köksal “Doğrultu atımlı sol yönlü bir fayda kırık oluşum sürecine farklı üst kabuk kalınlıklarının etkisinin fiziksel modellenmesi ve üç boyutlu sayısal görüntü eşleştirme yöntemi ile incelenmesi” isimli poster sunumuyla, Arş. Gör. Yalçın ise “24 Mayıs 2014 Gökçeada depremi ana şoku ile artçı şoklarının odak mekanizma çözümlemeleri ve bölgenin güncel tektoniği ile ilişkisi’’ ve “Çeşitli sismik ağ verileri kullanılarak Marmara bölgesi ve civarının güncel depremsellik durumu’’ isimli iki adet poster sunumuyla çalıştayda yer aldı. Arş. Gör. Hilal Yalçın, bu sunumlarıyla 18. ATAG Çalıştayı’nın en başarılı poster ödülünü almaya hak kazandı.

11/11/2014 – ST

182 kez görüntülendi.
11 Kasım 2014 - 14:42