Rektör Elmas’a Yeni Görev

19 Eylül 2012

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Deprem Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Yürütme Kurulu tarafından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde bulunan Deprem Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit’in Deprem Danışma Kurulu üyeliğinden emekliye ayrılması üzerine yapılan seçimde seçilen diğer üye İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Celep oldu.

AFAD bünyesinde faaliyet gösteren Deprem Danışma Kurulu, depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikalar ve öncelikleri belirlemek amacıyla kuruldu.

AFAD Başkanı’nın başkanlık ettiği Kurul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşuyor. Yılda en az 4 kez toplanan Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabiliyor.

19/09/2012 – Haber Merkezi

96 kez görüntülendi.
19 Eylül 2012 - 13:25