İş ve Meslek Danışmanlığı Sınavı

İş ve Meslek Danışmanlığı Sınavı
25.03.2013
1.038
A+
A-

İş ve Meslek Danışmanlığı Seviye 6 (Sınav Duyurusu)

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 (Beş) Yıl
Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.

1. SINAV

Teorik Sınav: 20 Nisan 2013 Cumartesi Saat: 14.00

Uygulamalı Sınav: 21 / 22 Nisan 2013  (Başvuru sayısına göre izleyen günlerde de yapılabilir)

Sınav Başvuru Tarihleri: 07.02.2013 / 08.04.2013

2. SINAV

Teorik Sınav: 07 Eylül 2013 Cumartesi Saat: 14.00

Uygulamalı Sınav: 8 / 9 Eylül 2013 (Başvuru sayısına göre izleyen günlerde de yapılabilir)

Sınav Başvuru Tarihleri: 01.07.2013 / 19.08.2013

SINAV ÜCRETİ:

İlk defa Sınava Girecekler İçin 400 TL + Belgelendirme Ücreti 40 TL (Belgelendirme ücreti başvuru esnasında ödenmeyecek olup, belge almaya hak kazandıktan sonra ödenecektir)

Daha Önce Sınava Başvuru Yapıp Belge Almaya Hak Kazanamayan Adaylardan

A. 2012 yılında yapılan sınavlara SAÜSEM’e başvuru yapıp belge almaya hak kazanamayan adaylardan başarısız oldukları alanlar için;

B. Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve belge almaya hak kazanamayan adaylar için

Ücret Tarifesi (+Belgelendirme Ücreti 40 TL)

Sınav ücretlerini görmek için tıklayın

Sınav Yeri

Esentepe Kampüsü
Sakarya Üniversitesi
Serdivan/ SAKARYA

Başvuru Yeri

Başvurular on-line olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)
Sınava başvuruda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız

Başvuru Şekli:
Adaylar başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile www.sausem.sakarya.edu.tr web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

  • İnternet ortamında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuru formunun doldurulması,
  • Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi (son 6 ay içinde çektirilmiş net görüntü olmalı),
  • Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi (jpeg)
  • Lisans diplomasının sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Belge Kullanım Sözleşmesinin onaylanması ,
  • Başvurunun onaylanması.

Adaylar uygulama sınavına gelirken Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Personel Belgelendirme Birimine aşağıdaki belgeleri föy içerisinde teslim edeceklerdir. Bu belgeleri teslim edemeyen adaylar Teorik sınavda başarılı olsalar dahi uygulama sınavına kesinlikle alınmayacaklardır.

Uygulama Sınavı Öncesi Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek sureti ile fotokopisi veya noter tasdikli sureti)
2. Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ibraz edilmek sureti ile fotokopisi veya noter tasdikli sureti)
3. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
4. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
5. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)
6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı;

 

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde T.C kimlik numarası ile sistemden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6) kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanlığına Yönelik Olarak Hazırlanan Kaynağı Buradan İndirebilirsiniz !

Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

11UY00017-6/A1: İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A1 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A2 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A3: İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A3 alanının sorular ve cevapları)

Danışan görüşmesi uygulaması (A1/P1): Uygulamada örnek olay senaryosuna göre, danışan rolü oynayan bir kişi ile İş ve Meslek Danışmanı adayının görüşmesi sırasındaki örnek olayı gerçekleştirme performansı değerlendirilir. Görüşme süresi ortalama 10-15 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanması (A2/P1): İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenir ve bu konulardan biri için adayın bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunum gerçekleştirmesi beklenir. Sunum Konuları SAÜSEM tarafından belirlenir ve SAÜSEM web sitesinde sınavdan 15 gün önce ilanen yayınlanır. Sunum süresi 5-10 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır

SUNUM KONULARI Sunumları indirmek için tıklayın.(GÜNCEL)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1: 55 soru, A2/T1: 30 soru ve A3/T1: 15 soru(Toplam 100 soru) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1, A2/T1, A3/T1) ve performansa dayalı sınav (A1/P1,A2/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

İş ve Meslek Danışmanlığı seviye 6 ulusal yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

A1: İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (sınav şekli A1/T1: teorik sınav; A1/P1: Performansa dayalı sınav)

A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (sınav şekli A2/T1: teorik sınav; A2/P1: Performansa dayalı sınav)

A3: İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (sınav şekli A3/T1: teorik sınav

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM’de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM’de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

– Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” almak üzere talepte bulunulmalıdır.

– Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

– Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanlığı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesini sağlar.

Örnekler:
Örnek 1: Bir aday sadece A1/T1 sınavına katılım sağlarken diğer bir aday hem A1/T1 hem de A2/T1 sınavına başka bir aday ise A1/T1, A2/T1 ve A3/T1 sınavına katılım sağlasın, adayların tamamı 100 TL ödeyecek ancak girdiği birimin sorularını kendisine verilen süre içinde cevaplayacaklardır.

 

Örnek 2: Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve A2 biriminden başarılı olan aday, aynı yıl içinde SAÜSEM’e A1 ve A3 için başvuruda bulunması halinde; A1 yeterlilik birimi için (A1/T1)100 TL + (A1/P1)165 TL toplam 265 TL A3 yeterlilik birimi sadece T1 den oluştuğu ve teorik sınav tek oturumda yapıldığı için A3/T1 için ayrıca ücret ödemeyecektir. Bu aday sınav ücreti olarak toplamda 265 TL ödeyerek A1 ve A3 yeterlilik birimlerinden sınava girecektir.

 
1.038 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.