Evrim Teorisinin Öğretimi Tartışıldı

Evrim Teorisinin Öğretimi Tartışıldı
02.12.2011
372
A+
A-

Bilim Öğretimi üzerine çalışmalar yapan ABD’li Profesör Bill Cobern, Sakarya Üniversitesi (SAÜ)’nde konferans verdi.

Bilim öğretimi üzerine çalışmalar yapan, bu konuda yaptığı çalışmalarla ABD’nin ‘Seçkin Profesör Payesi’ ödülünü alan ve bir süredir SAÜ Hendek Eğitim Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak eğitim vermeye devam eden Prof. Dr. Bill Cobern, fen bilimleri ve evrim teorisinin okullarda öğretimi üzerine SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir konferans verdi.

Bu Tip Konferanslar Öğrencilerin Vizyonlarını Geliştirir

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmasını yapan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Üstel, bu tip çalışmaların artarak devam etmesini arzu ettiklerini dile getirirken: “Bu hem öğrencilerimizin vizyonlarını geliştirecek hem de dünyaya bakış açılarını genişletecektir” dedi.

Türklerin %95’i ve Amerikalıların %78’i Tanrının Varlığına İnanıyor

Bilim, Din ve Evrim kavramlarını öğretim süreçleri açısından değerlendiren Cobern, bu kavramların esas olarak sekülerizm ve din ilişkisini ifade ettiğini söylerken, bu konuda sorulacak can alıcı sorunun  “Tanrıya inanıyor musun?”sorusu olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde araştırmalar yapan Eurobarometer ve ABD’li kuruluş Gallop’ın yaptığı araştırmalara göre Türklerin %95’i ve Amerikalıların %78’i Tanrının varlığına inanırken, Avrupalıların inanma oranı ise; Almanya’da %47, Fransa’da %34 ve İsveç’te %23 olarak tespit edilmiş. Prof. Dr. Bill Cobern, bu verilere dayanarak Türkler ile Amerikalıların “Tanrıya inanma“ konusunda birbirlerine benzediklerini iddia etti.

Türkiye’deki ve Amerika’daki eğitim fakültesi öğrencileri arasında yapılan diğer bir araştırmadan da örnekler veren Cobern, bu araştırma sonuçlarına göre Türklerin ve Amerikalıların, bir insanın sadece dindar veya sadece bilimsel düşünen birisi olma fikrini reddettiklerini; bir kişinin hem dindar hem de bilimsel düşünebileceğine inandıklarını anlattı. Cobern, “bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi Türklerin ve Amerikalıların din anlayışları da birbirine benzemekte” dedi.

Yine aynı araştırmada “Haftada en az bir kere dini görevinizi yerine getiriyor musunuz?” diye sorulduğunda Türklerin %43 ve Amerikalıların %44’le bu görevlerini yerine getirdiklerini söyleyen Cobern, yine iki toplumun cevaplarının birbirine yakın olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bill Cobern, dünya çapında yapılan diğer bir araştırmada ise deneklere “Evrime inanıyor musunuz?” diye sorulduğunu; Japonlar %78, Danimarkalılar %80 ve İngilizler %70 ile evrime inanırken bu oranın Türklerde %27 ve Amerikalılarda %40 olduğunu vurguladı.

Bilimsel Yaratılış Teorisi

Amerika’daki orta öğretim okullarının yapısından söz eden Cobern, ABD’de devlet okulları ve Hristiyan okulları olmak üzere iki tür lise olduğunu söyledi. “Devlet okullarında bilimsel evrim öğretimi yapılırken, Hristiyan okullarında yaratılış teorisi işlenmekte” diyen Cobern, bazı Amerikalıların Bilimsel Yaratılış Teorisini devlet okulları müfredatına da koymak istediklerini söyledi. Bu durumun ise, Laiklik anlayışına aykırı olduğunu dile getirdi. Bilimsel Yaratılış yandaşlarının dinsel temelli yaratılış düşüncesini, bilimsel forma sokarak okullardaki müfredata ekleyebileceklerini düşündüklerini iddia eden Cobern, “Esasında Bilimsel Yaratılış kavramı ABD çıkışlı olsa da Türkiye ve başka ülkelerde de bu düşüncenin takipçileri vardır” dedi.

Bilim Tanrının Varlığına Cevap Vermez

Cobern, bunun yanında Batı’da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde Yaratılış düşüncesine karşı olan grupların, bilimsellik adına Ateizmi yaymaya çalıştıklarını; bu davranışın da yanlış olduğunu belirtti. Bir eğitimcinin görevinin bilimsel verilere karşı şüpheleri gidermek olduğunu söyleyen Cobern, ancak Yaratılış teorisine karşı olan bazı eğitimcilerin bilimsel gerçekleri anlatmak yerine bu gerçekleri dayattıklarını ve dinsel düşünceleri çürütmeye çalıştıklarını belirtti. Bilimin, doğaüstü olay ve olgularla uğraşmadığını söyleyen Cobern, şu soruyu sordu: “Bilim, Tanrının olmadığını gösterdi mi? Kesinlikle Hayır!”  Cobern, “Bilim, bir Tanrının olup olmadığının,  cevabını veremez. Evrim de, Tanrıya ihtiyaç olmadığı düşüncesini içermez ve bu nedenle Tanrı yoktur düşüncesini ima etmez. Doğa bilimleri ve bilimsel araştırmalar, bilim üzerinden Tanrıyı doğrulatma iddiasında bulunamazlar.  Benim bakış açıma göre evrim, Tanrının dünyayı düzenleme biçimidir” diye ifade etti.

Bazı bilim adamlarının araştırmaları sonucunda elde ettikleri verileri, kendileri dünya üzerine yorumlamadıkları halde başkalarına dayattıklarını iddia eden Cobern, bu davranışın bilim yapma değil “Bilimcilik” olduğunu söylerken, “Avrupa’da Bilimcilik önemli bir tehdit oluşturmuyor. Ancak ABD ve benzeri dindar insanların yoğun olduğu ülkelerde bu önemli bir sorun ve tehdittir” dedi. Bu tip Bilimcilik içeren fikirlerin insanları bilimden uzaklaştırdığını savunan Cobern, aynı şekilde bilim adı altında “Akıllı Tasarım” ve “Bilimsel Yaratılış” gibi kavramların okul müfredatlarına sokulmaya çalışıldığını söylerken, bu tip düşüncelerden de kendimizi korumamız gerektiğini vurguladı.

Bilimin Öğretilmesinde Dört Temel Kural

Bilimin öğretilmesi konusunda öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Cobern, bu konuda dört temel kural belirlediğini söylerken, bunları şöyle sıraladı: “Birincisi,  bilimciliği değil, bilimi öğretin; öğrenciler ve öğretmenler bilim ile bilimcilik arasındaki farkı kavramalıdır. İkinci olarak, kanıtları öğretin; bu kural herkesin aklına gelebilen ve çok basit bir kural; ama genelde bu kanıtlar çok buyurucu bir şekilde veriliyor ve öğrencilerin özümsemesi için zaman tanınmıyor. Üçüncüsü, kavramaları anlamaları için anlatın, inandırmak için değil; öğretmenin görevi, bilgileri öğrencilere anlatmak ve onların anlamalarını sağlamaktır, onlara inandırmaya çalışmak değildir. Son olarak,  öğrencilere kendi fikirlerini bulmaları için zaman verin; Fen bilgisi öğretmenleri bu konuları anlatırken aşırıya kaçıp vaaz eder gibi anlatmaktan kaçınmalıdır”

Konferansın ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Karakuş tarafından, Prof. Dr. Bill Cobern’e çiçek takdim edildi.

01/12/2011 – AB

 

 

 

 
372 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.