Yrd. Doç. Dr. Gülener Anayasa Mahkemesi’nde Görevlendirildi

26 Kasım 2012

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Gülener, Anayasa Mahkemesi’ne raportör olarak görevlendirildi.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Gülener, Anayasa Mahkemesi’ne raportör olarak görevlendirildi.

Anayasa Mahkemesi’ne atanan Yrd. Doç. Dr. Serdar Gülener,  Anayasa Raportörlüğü görevini yürütecek.

 

Yrd. Doç. Dr. Serdar Gülener’in Özgeçmişi

1981 yılında İstanbul’da doğan Gülener, 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2005 yılında “Merkez-Çevre Yaklaşımı Bağlamında Modern Dönem Türk Siyaseti’nin Analizi” başlıklı tezi ile tamamladı. 2005 yılında aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2010 yılında “Anayasa Yargısı-Parlamento İlişkileri Ekseninde Türk Anayasa Mahkemesi’nin Demokratik Meşruluk Sorunu” başlıklı tezi ile tamamladı. 2011 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Gülener’in “Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu (2012)” adında bir kitabı, karşılaştırmalı anayasa yargısı, hesap verebilirlik, anayasacılık, anayasa yapımı ve yargının hesap verebilirliği üzerine ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve birçok kongre ve sempozyumda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

26/11/2012 – YC

184 kez görüntülendi.
26 Kasım 2012 - 15:12