Türk Tarihinde Balkanlar

03 Temmuz 2013

Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Türk Tarihinde Balkanlar” isimli çalışma, kitap haline getirildi.

Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Türk Tarihinde Balkanlar” başlıklı bir çalışma okuyucuyla buluştu. İki ciltlik bu çalışma 70 bilimsel makale ile Avustralya’dan Amerika’ya, Balkanlardan Türkiye’ye, alanında yetkin birçok bilim insanını bir araya getiriyor.

Dört bölümden oluşan “Türk Tarihinde Balkanlar” başlıklı çalışmanın birinci bölümü Türklerin Balkanlara ilk akınları ve bölgede kurdukları devletleri ele alıyor. Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetine ayrılan ikinci bölüm, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara düzenlediği ilk akınları, bölgede izlediği fetih siyasetini, ilk yerleşimleri ve Osmanlı’nın kültürel mirasını içeriyor. Üçüncü bölüm, Osmanlı Devleti’nin son 50 yılında Balkanlara odaklanan dünya siyasetini ve Osmanlı’nın Balkanları kaybedişini anlatılıyor.  Son bölümde ise asırlarca Osmanlı barışını yaşayan Balkanların siyasal çalkantılarla geçirdiği geride bıraktığımız yüzyılı ele alınıyor.

Bu çalışmanın ortaya çıkartılma amacını Romanya’nın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Mihai Maxim, yazısında, Osmanlı Balkanı anlaşılmadan bugünkü Balkanları sağlıklı ve doğru bir şekilde çözümlemek mümkün değildir, şeklinde vurgulamaktadır. Bu bilimsel eser sevindirici bir şekilde Balkanlar ile ilgili pek çok yeni bilgi ve bulguyu ortaya koyuyor.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla, Yrd. Doç. Dr. Zeynep İskefiyeli, Yrd. Doç. Dr. M. Bilal Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı’dan oluşan editör kurulunun girişimiyle hazırlanan “Türk Tarihinde Balkanlar” isimli kitap, Balkanlarda meydana gelen gelişmeleri ele alan bir kitap olarak okuyucuların karşına çıkıyor.

03/07/2013 – YC

100 kez görüntülendi.
03 Temmuz 2013 - 11:03